Endringer i If Skadeforsikrings konsernledelse

PRESSEMELDING 22.06.2005 Endringer i If Skadeforsikrings konsernledelse If Skadeforsikring gjennomfører nå endringer i konsernledelsen. Leder for forretningsområde Privat, Gunnar Rogstad, slutter i If-konsernet og etterfølges av Line Hestvik. Line Hestvik vil inngå i Sampo-gruppens konsernledelse. Videre vil Hannu Kokkonen, 58, som blant annet leder Ifs virksomhet i Baltikum, gå av med pensjon fra If ved årsskiftet. Timo Vuorinen, 41, etterfølger Kokkonen som leder for Ifs virksomhet i Baltikum. Line Hestvik, 36, kommer fra stillingen som leder for Ifs nordiske Produkt & Pris-enhet i forretningsområde Privat - en funksjon hun har hatt siden mars 2002. Hestvik er norsk og utdannet siviløkonom. Hun har bred forsikringserfaring og har innehatt nøkkelposisjoner i If og tidligere i Storebrand fra 1994. Hun vil nå lede det største forretningsområdet i If med 18 milliarder svenske kroner i brutto premieinntekter og 2800 ansatte. Gunnar Rogstad har vært med i ledelsen av If siden selskapet ble etablert i 1999. Han overtok som leder for forretningsområde Privat i februar 2002 og inngikk etter det i selskapets konsernledelse. Rogstad slutter i If etter diskusjoner rundt strategiske spørsmål. Kontaktpersoner: Kommunikasjonssjef Katarina Mohlin, +46 8 792 81 22, +46 703 512 335 Informasjonsdirektør Jack Frostad, 047 67 84 01 93, +47 92 82 62 55 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter oppgikk i 2004 til 38 milliarder svenske kroner. Antall ansatte er 6 800, hvorav cirka 1800 i Norge. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.