Få vet hva de skal gjøre ved tunnelbrann

Få vet hva de skal gjøre ved tunnelbrann 6 av 10 nordmenn vet ikke nok om hvordan de skal forholde seg hvis det begynner å brenne i en tunnel, viser en fersk undersøkelse som TNS Gallup har foretatt for If Skadeforsikring om folks holdninger til tunneler. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i siste uke i september, svarer 43 % at de ferdes slik at de må passere en eller flere tunneler 2 eller flere dager i uken. Det betyr at nærmere 2 millioner nordmenn kjører gjennom flere tunneler flere ganger ukentlig, og at 1,2 millioner av dem ikke vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. - Det er viktig å få satt sikker ferdsel i tunneler på dagsorden, samtidig som vi som ferdes i tunneler må vite hva vi skal gjøre hvis det begynner å brenne, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring. I undersøkelsen svarer 15 % av de spurte at de føler ubehag eller rett og slett er redde når de kjører gjennom tunneler. Flest frykter brann og tykk røyk (36 %), deretter møtende yrkestrafikk (23 %). Kvinner føler i størst grad ubehag med tunneler, og kjenner i mindre grad til forholdsregler ved brann. Norge er ett av de landene i Europa som har flest veitunneler. I dag finnes det i overkant av 900 tunneler. Den samlede tunnellengden er 715 km. Den gjennomsnittlige tunnelen er ca 945 meter, mot 770 meter i 1992/1993. Det betyr at tunneler som åpnes nå, er lengre enn tidligere. Over 50 % av tunnelene er kortere enn 500 meter, og har derfor ikke krav til minimumsutstyr og utarbeidelse av beredskapsplaner. Av fylkene har Hordaland flest veitunneler (193), men også Sogn og Fjordane, Nordland, Rogaland og Møre og Romsdal er store tunnelfylker. Oslo og Akershus har færre tunneler, men til gjengjeld mer trafikkerte, viser en rapport fra Vegdirektoratet. Selv om sannsynligheten for større ulykker er lavere i tunnel enn på vanlig trafikkert veg, er katastrofepotensialet høyere. En brannulykke i en tunnel vil kunne få svært alvorlige konsekvenser. Ekstrem varme og giftige gasser er de største truslene. - Hvis det begynner å brenne i en tunnel, er det viktig å reagere raskt, komme seg i sikkerhet, og å varsle brannen. Bilen må kjøres inn til siden, og forlates umiddelbart. Toløpstunneler har rømningsveier som skal benyttes. I enløpstunneler må man vurdere røykretningen, og gå mot røyken forbi brannstedet. Der vil det være frisk luft, og man er i sikkerhet. For trafikanter som kommer til en tunnel, er det viktig å følge all trafikkinformasjon, og hvis man ser røyk i tunnelen, må man for all del ikke kjøre inn i den, sier Ivar Martinsen. Oslo, 6. oktober 2004 Kontaktpersoner If Skadeforsikring: Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 92893719 Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobiltlf. 92826255 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.