Farlig trafikk ved norske skoler

Halvparten av rektorene (51,7 %) ved norske grunnskoler sier trafikksikkerheten utenfor deres skole er et problem. Det kommer frem i en undersøkelse utført av If Skadeforsikring.

Samtidig sier godt over halvparten (56 %) av rektorene at de frykter noe alvorlig skal skje.

De siste årene har If Skadeforsikring engasjert seg i trafikkmiljøet rundt norske barne- og ungdomsskoler. I fjor ba selskapet om en vurdering av et generelt kjøreforbud rundt skolene til spesielle tider på dagen. Det var et forslag samferdselsministeren tok til seg og ville se nærmere på.

I år sendte If seks spørsmål om trafikksikkerheten til alle rektorene ved norske grunnskoler, i kanskje den mest grundige undersøkelsen om dette noen gang her i landet. Svarene som kom inn viser at det er mye ugjort i trafikksikkerhetsarbeidet.

  • 12,7 prosent sier det har oppstått en ulykke mens de har vært ved skolen.
  • 56 prosent frykter at noe alvorlig skal skje.
  • 54,6 prosent sier de mener det blir gjort for lite for å gjøre trafikksikkerheten bedre.
  • 44,1 prosent sier foreldre som leverer utgjør den største trafikkrisikoen.
  • 21,7 prosent sier trafikksikkerheten ved deres skole er blitt verre de to siste årene.

På bakgrunn av dette mener If Skadeforsikring at samferdselspolitikere og veimyndigheter snarest må ta problemet på alvor.

- Vi vet at det ofte er kaotiske tilstander rundt skolene når foreldre leverer og henter barna sine. Nå mener vi det er viktig at det blir ordnede forhold rundt skolene før det skjer noe alvorlig, sier Line M. Hestvik, konserndirektør hos If Skadeforsikring.

Her er også et utvalg kommentarer fra de som har svart på undersøkelsen:

- Elever som kjøres til skolen og hentes med bil må krysse riksveien.  Det er ikke merket gangfelt.  Vegvesenet sier at gangfelt skaper en falsk trygghet.

- FAU ved skulen vår har jobba i 15 år for trafikksikring i skuleområdet, utan at det har komme noko ut av det.

- Smale fortau, svært mangelfull snøbrøyting, manglende rekkverk inn mot veibanen og mye tungtransport fører til særlig farlige forhold for skolebarn.

- Kjøring av barn til skolen er et voksende problem. De kjører inn i skolegården og det oppstår ofte farlige situasjoner. Men å stanse bilene, se det er en vrien sak.

Kontakt: Informasjonssjef Jon Berge, tlf. 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

 

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Multimedia

Multimedia