Firedoblet risiko for frontkollisjon i ferietrafikken

Firedoblet risiko for frontkollisjon i ferietrafikken 6 av 10 nordmenn opplever forbikjøringer som det største faremomentet i trafikken. Dernest kommer fart. Dette fremkommer i en fersk spørreundersøkelse TNS Gallup har utført for If. Frontkollisjoner ligger på skadetoppen blant feriebilistene, viser personskadestatistikken til If. Sommertrafikken står for døren. 3 av 4 planlegger å bruke bil på ferien. Det betyr at de nærmeste ukene vil være preget av stor biltetthet og store og ulike trafikantgrupper på veiene. - Dessverre skjer det flere alvorlige personskader i trafikken i sommermånedene enn i vintermånedene. Oslo, Hordaland og Agder-fylkene er de mest risikoutsatte fylkene i landet, sier Margrethe Aflangrud, personskadedirektør i If Skadeforsikring. I spørreundersøkelsen som TNS Gallup har utført for If, fremkommer det at forbikjøringer oppleves som det største faremomentet i trafikken. 2 av 3 har i løpet av det siste året opplevd ekstremt farlige forbikjøringer, villmannskjøring og farlige situasjoner grunnet manglende tegngiving. 2 av 5 feriebilister sier også at de opplever saktegående biler, campingvogner eller vogntog som faremomenter i sommertrafikken. - Publikums frykt er helt klart vel begrunnet. Vel 12.000 mennesker ble skadet eller drept i trafikken i 2004. I sommermånedene ble 349 alvorlig skadet eller drept, og dette er nærmere 40 % flere enn i vintermånedene. Selvsagt har dette sammenheng med at det befinner seg et større antall biler på veiene, men det har også uten tvil sammenheng med folks stressnivå og mangel på fast kjøremønster om sommeren. Noen skal raskt frem, mens andre har god tid. Det er også en stor og ulik trafikantgruppe, som ofte kjører på ukjente veistrekninger. Dessuten mange saktegående kjøretøy. - Frontkollisjoner er firedoblet som ulykkesårsak blant feriebilistene i forhold til vanlig kjøring. Dette er skremmende når personskadestatikken til If viser at 50 % av de alvorligste personskadene skjer nettopp ved frontkollisjoner, ofte i forbindelse med farlig forbikjøring, sier Aflangrud. Ferietrafikken står foran oss. Nærmere 7 av 10 feriebilister frykter mest at det skal skje en ulykke med personskader i sommertrafikken. - Når vi vet at det har blitt mer aggressiv kjøring og større biltetthet, må vi nok også i år forvente triste dødsfall og alvorlige personskader. Det er imidlertid mulig å redusere riskoen for alvorlige uhell ved å stresse ned, vise hensyn og ta pauser, sier personskadedirektør Margrethe Aflangrud i If Skadeforsikring. Oslo, 22. juni 2005 Kontatpersoner If Skadeforsikring: Personskadedirektør Margrethe Aflangrud, mobiltlf. 934 03 920 Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, mobiltlf. 928 93 719 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.