Flere gambler på sommerdekk gjennom vinteren

Sommerdekkbilistene gjorde seg sist vinter sterkere gjeldende på skadestatistikken enn på flere år. Dekkstatistikken fra If Skadeforsikring viser at andelen skadde personbiler på sommerdekk økte sterkt sist vinter og utgjorde 14,7% av alle skadde biler, mot 9,2% forrige vinter.

– Dette er en skremmende økning og derfor er det sterkt beklagelig at samferdselsministeren nå snur og går bort fra et lovpålegg om vinterdekk, sier Jon Berge, informasjonssjef hos If.

I dag kom det fram at samferdselsminister Marit Arnestad ser bort fra partifelle Magnhild Meltveit Kleppas lovnad sist vinter, om et totalforbud mot sommerdekk vinterstid. I stedet mener hun det skal være opp til folk å sko seg etter forholdene.

Ulykkesbilister på sommerdekk

If Skadeforsikring fører hvert år statistikk over hvilken dekkutrustning kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april.

Sist vinter registrerte If 23.700 skader på personbiler og 3.425 av disse var utstyrt med sommerdekk. Dekkstatistikken viser altså at hver 7. av de skadde personbilene sist vinter kjørte på sommerdekk. Vinteren 2010/2011 kjørte hver 11. skadde personbil på sommerdekk.

Tøff vinter – færre på sommerdekk

Mye av forklaringen på at færre skadde personbiler hadde sommerdekk vinteren 2010/11 i forhold til sist vinter, var de tøffere vinterforholdene over store deler av landet i 2010/11.

- Vær- og føreforholdene forrige vinter var så krevende at langt færre bilister enn vanlig tok sjansen på å gamble på sommerdekk gjennom vintermånedene. Og det er nettopp gambling det her er tale om. Sommerdekkbilistene satser på at veivedlikeholdet med bl.a. veisalting av de viktigste ferdselsårene skal hjelpe dem frem gjennom vintermånedene, sier Brustad.

Ønsker vinterdekkpåbud

I både Sverige og Finland er det i dag påbud om bruk av vinterdekk i vintermånedene. Norske vinterforhold er i ofte langt mer krevende enn i våre naboland, så If mener det er nødvendig med påbud om vinterdekk her i landet også.

- I dag kan du kjøre på sommerdekk om vinteren hvis føret tillater det. Når vår skadestatistikk så tydelig understreker at mange gambler med egen og andres sikkerhet i trafikken, mener vi nordmenn trenger et offentlig pålegg om vinterdekk i vintermånedene, kommenterer Brustad.

Verstingene

I alle deler av landet økte andelen skader på biler med sommerdekk markert sist vinter i forhold til vinteren før. Verste landsdel er Vest- og Sørlandet der mer enn 20% av de skadde bilene sist vinter hadde sommerdekk mot en sommerdekkandel på 13% forrige vinter. Også i Oslo og Akershus har andelen vinterskadde biler på sommerdekk økt sterkt – fra 6.9% forrige vinter til 12,6% sist vinter. På Østlandet (unntatt Oslo og Akershus) var andelen skadde personbiler på sommerdekk 12,2% sist vinter, mot 9,7% forrige vinter. I Nord Norge og Midt Norge var sommerdekkandelen sist vinter 12,7%, mot 8,3% forrige vinter.

Lysaker, 25. oktober 2012.

Kontaktpersoner i If:

Teknisk fagsjef Vidar Brustad, tlf 913 66 072.

Informasjonssjef Jon Berge, tlf 905 98 680.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner