Foreldre frykter trafikk mest for barna

Norske foreldre mener at de største truslene for barna deres er trafikkulykker, sykdom og voldshandlinger, viser en undersøkelse gjort for If Skadeforsikring.

I følge spørreundersøkelsen TNS Gallup har gjort for If, svarer 2 av 3 foreldre (66 %) at de er mest bekymret for at barna deres skal bli utsatt for en trafikkulykke. Sykdom (42 %) og voldshandlinger (37 %) anses også som en høy risiko for barna. Av de 1988 intervjuene som er gjennomført, er 503 med familier med barn mellom 0-15 år.

Ikke overraskende er foreldre i byer mer bekymret for trafikkulykker enn i landet forøvrig, og mor er mer bekymret enn far. Mest bekymret for trafikkulykker er sørlendinger og foreldre på nordvestlandet.

Prioriter trafikksikringstiltak
- At 2 av 3 foreldre er mest bekymret for at trafikkulykker skal ramme barna deres, er et kraftig varsku til veimyndighetene sentralt og lokalt om at vei og sikringstiltak må prioriteres. Ikke bare må veistandarden bli bedre, men også trafikksikringstiltak i nærmiljøet der barn ferdes må høyt på prioriteringslisten, sier Bodil Schnitler, leder for Personforsikring i If.

Hun mener myndighetene kan bidra sterkere til at barna får sikrere skolevei gjennom fartsreduksjoner, spesielt forbi skoler og barnehager. - I Norge i dag skulle det være unødvendig at foreldre daglig skal bekymre seg om barnas risiko på skoleveien, sier Schnitler.

Schnitler mener også at den enkelte bilist må ta sin del av ansvaret for å sikre barns trygghet i trafikken. - Vis hensyn, sett ned farten, særlig ved skoler og barnehager, og vær oppmerksom på egne kjøreholdninger når barn er med i bilen. Også som sjåfører er vi rollemodeller for barna, sier Schnitler.

Også bekymret for sykdom
Nest etter trafikkulykker er det sykdom som foreldre bekymrer seg mest for. Mer enn 4 av 10 foreldre bekymrer seg for at barna skal rammes av en alvorlig sykdom som kreft, diabetes og liknende.

- Alt for mange av oss vil helst unngå å tenke på at noe kan skje med barna våre. Hvis sykdom eller ulykker skulle ramme, setter vi vår lit til det offentlige helse- og trygdesystem. Det få tenker på er at barns sykdom også rammer familiens økonomi hardt, sier Schnitler.

Bare 4 av 10 barn i Norge har barneforsikring, som dekker barns sykdom og ulykker. Det er langt lavere antall enn i Sverige, der nærmere 7 av 10 er dekket. - Vi synes det er et tankekors når undersøkelsen viser at hver femte mor og far som verken har barneforsikring eller barneulykkesforsikring, imidlertid har sørget for å forsikre katten eller hunden, sier Schnitler.

Foreldre i Oslo minst bekymret for vold
Voldshandlinger er det færre som bekymrer seg for at kan ramme deres barn. Nærmere 4 av 10 mener at dette er bekymringsfullt. Man skulle kanskje tro at hovedstadsforeldre er mest bekymret for voldshandlinger, men faktisk er mindre enn hver femte mor eller far i Oslo bekymret for at vold kan ramme barna deres. Andelen er også lav i Nord-Norge. Dette til tross for at Oslo og Finnmark topper Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk over voldskriminalitet.

Oslo, 24. oktober 2008
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Bodil Schnitler, leder for personforsikring, mobiltlf. 934 80 943
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719Av følgende ting som kan skje barnet ditt, hva bekymrer deg aller mest?
Trafikkulykke 66 %
Sykdom (kreft, diabetes etc) 42 %
Voldshandlinger 37 %
Fall fra trapper eller under lek 20 %
Brannsår 16 %
Dårlig helse 16 %
Slå ut tenner 14 %
Bruddskader 14 %
Få i seg kjemikaler 13 %
Ulykker knyttet til mat (eks peanøtter) 11 %
Bekymrer meg ikke for noen av de nevnte ting 9 %
Putter leker i munnen 9 %
Annet 1 %

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.