Foreslår periodisk bygningskontroll på boliger


Foreslår periodisk bygningskontroll på boliger

If foreslår, med støtte fra Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet, at myndighetene innfører en periodisk bygningskontroll på hus, slik som det i dag finnes på bil.

Annenhver husbrann skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegg og feil bruk av elektriske artikler. Slitasje, mangelfullt vedlikehold og overbelastning på det elektriske anlegget er stikkord.

- Hvert år får mange familier ødelagt huset sitt av brann, der elektrisk feil er årsaken. Det bekymringsfulle er at de fleste av disse brannene kommer overraskende på folk fordi de ikke kjenner risikoen for brann i det elektriske anlegget i huset sitt, sier konserndirektør Line M. Hestvik i If Skadeforsikring.

Hestvik stiller spørsmål om ikke norske huseiere i dag har blitt tillagt et for stort ansvar for egenkontroll av det elektriske anlegg i hjemmene sine. Det lokale el-tilsyn gjennomfører tilsyn i snitt hvert 20. år, og dette er altfor sjelden, mener hun.

Konsendirektøren i If foreslår, og får støtte av Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet, å innføre en lovpålagt, periodisk bygningskontroll av privathus, slik man i Norge i dag har på kjøretøy. - Brann, men også vann og fukt må ha hovedfokus i en slik bygningskontroll, sier Hestvik.

Direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet er positiv til at en periodisk bygningskontroll vurderes innført på hus i Norge, og mener denne bør være lovpålagt. - Vi er positive til periodisk bygningskontroll, og vil svært gjerne være med å videreutvikle denne ideen, sier Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet.

Norsk brannvernforening mener også tiden er inne for å innføre en periodisk bygningskontroll. - En slik kontroll bør være en helhetlig "pakke" som omfatter brann, vann og fukt. Brannområdet er naturlig nok mest interessant for oss, og vi mener rømningsforhold, slokkeutstyr og varslingsutstyr bør være sentrale elementer i en slik bygningskontroll, sier Dagfinn Kalheim, adm. dir. i Norsk brannvernforening.

Kalheim mener el-kontrollen som i dag utføres av det lokale el-tilsynet, foregår altfor sjelden og er for lite omfattende. - Kontrollen er i dag mest rettet mot berøring/støt, selv om langt flere omkommer i branner med elektrisk årsak enn i berøringsulykker. Vi foreslår et annet fokus på kontrollene, og en helt annen tilsynshyppighet. El-tilsynets virksomhet bør være en del av den periodiske bygningskontrollen, mener Kalheim.

Oslo, 4. mai 2007
Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland, If, mobiltlf. 928 93 719
Adm. dir. Dagfinn Kalheim, Norsk brannvernforening, mobiltlf. 977 59 029
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.