Fortsatt godt for If i Norge, men mange store skader

If Skadeforsikring i Norge fikk et teknisk resultat på 683 millioner svenske kroner i 1. halvår 2008 mot 818 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Det tekniske resultatet for Ifs virksomhet i alle land økte til 2443 millioner svenske kroner før skatt for første halvåret 2008 mot 2249 millioner SEK i samme periode i fjor.

Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) i Norge ble i første halvår 95,3 prosent mot 91,2 prosent i fjor. For hele If ble totalkostnadsprosenten 92,4 prosent for årets seks første måneder mot 92,0 prosent i samme periode i fjor.

Ifs resultat før skatt i 1. halvår ble 1737 millioner SEK mot 2902 millioner SEK i samme periode i fjor. Nedgangen henger direkte sammen med utviklingen i kapitalmarkedene.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i 2. kvartal 351 millioner SEK mot 544 millioner SEK i fjor. Nedgangen i kvartalet henger sammen med et antall store skadehendelser. Totalkostnadsprosenten ble i 2. kvartal 95,2 prosent mot 87,4 prosent i samme periode i fjor.

- Den norske virksomheten i If fortsetter å gå bra med en sterk etterspørsel etter våre tjenester, spesielt på privatsiden. Samtidig forbedrer vi fortsatt kostnadseffektiviteten, og det er spesielt viktig når utviklingen i omverdenen er så turbulent som den er for øyeblikket, sier Torbjörn Magnusson.

If i Norge reduserte kostnadsprosenten i første halvår med 0,9 prosentpoeng til 23,0 prosent. Skadeprosenten økte i samme periode med 5 prosentpoeng til 72,3 prosent som følge av spesielt mange store skader i 2. kvartal og skadeinflasjon som fører til dyrere reparasjoner.

2. kvartal
Ifs tekniske resultat for hele virksomheten i 2. kvartal 2008 ble 1377 millioner SEK mot 1288 millioner SEK i fjor. Totalkostnadsprosenten var 90,9 prosent mot 90,3 prosent i fjor. Resultatet før skatt ble i 2. kvartal 1119 millioner SEK mot 1333 millioner SEK i fjor.

- Den stabile utviklingen for If fortsetter tross et antall større skadehendelser og en turbulent utvikling i omverdenen med inflasjon, stigende renter og fallende børser. Vi har en bra tilvekst på privatsiden i flere land samtidig som vi fortsetter å presse ned de interne kostnadene, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt ble 279 millioner Euro for perioden april-juni 2008 mot 289 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr aksje for andre kvartal 2008 ble 0,42 euro mot 0,36 euro for samme periode i fjor.

-----------------------------
Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, 0047 92826255


If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2007 vel 38 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.


Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.