Fortsatt meget godt for If i Norge

If fikk et meget godt teknisk resultat på 1937 millioner svenske kroner i sin norske virksomhet 2007 mot 2104 millioner SEK i 2006. Ifs totale virksomhet i Norden og Baltikum hadde et teknisk resultat på 5226 MSEK mot 5124 MSEK i 2006.

If Skadeforsikring fortsetter å gå bra. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) for virksomheten i alle land ble 90,6 prosent i 2007 mot 89,9 prosent året før.

Meget bra i Norge
2007 var enda et meget godt år for If i Norge. Økt fornyelsesgrad blant eksisterende kunder og intensivert salg har økt Ifs premieinntekter med 2,5 prosent i 2007. Totalkostnadsprosent var 89,8 prosent mot 87,0 prosent året før. Effektivitetsforbedringer har gitt reduksjon i kostnadsprosenten fra 23,1 prosent i 2006 til 22,8 prosent i fjor.

Skadeprosenten i Norge har økt fra 63,9 prosent i 2006 til 67,0 prosent i fjor. Økningen har sammenheng med stigende skadeinflasjon som gjør at både bil- og bygningsreparasjoner blir dyrere p.g.a. økte arbeids- og materiell-kostnader. Skadeinflasjonen har vært stadig økende på viktige forsikringsområder de tre siste årene, og utviklingen fortsetter inn i 2008.

- I bedriftsmarkedet har If arbeidet lenge med fokus på risikoutvalg og et tett samarbeid med kundene med sikte på å forbedre deres risiko. Dette arbeidet har båret frukter, konstaterer konserndirektør Ivar Martinsen, som leder Bedriftsmarkedet for If i Norden.

- Satsing på høy servicegrad, moderne produkt- og serviceløsninger og trygghet for kundene, gir resultater. Vi ser dette i EPSI - undersøkelsen der If kommer best ut på kundetilfredshet blant de store riksdekkende selskapene. Dette får vi også bekreftet gjennom at det aldri tidligere har vært så mange kunder som har valgt å fornye sitt kundeforhold i If, som i fjor, sier Martinsen.

Konserndirektør Morten Thorsrud, som leder forretningsområde Industri i Norden, sier i sin kommentar at Industri Norge fortsatte med en betydelig vekst i premievolum i 2007.
-Veksten i premievolum endte opp på omlag 6 % og de fleste produktområder kan vise til en positiv utvikling, sier Thorsrud.

Konserndirektør Line Hestvik, som leder Ifs virksomhet i Privatforiskring i Norden, sier at If har styrket sin markedssituasjon i norsk privatmannsforsikring gjennom lønnsom vekst i 2007.

- Vår nye totalkundeløsning - If Pluss - har gitt stadig sterkere markedseffekt for If gjennom 2007. Vi legger vekt på stabil og forutsigbar prising og har i 2007 sett at våre kunder i stadig økende grad fornyer sitt kundeforhold i selskapet. Vi fortsetter dessuten vår sterke fremgang på salg av personforsikringsprodukter i Norge og har på bare tre år etablert If som nest største selskap på barneforsikringer med mer enn 80.000 forsikrede barn, sier Hestvik.

Norden og Baltikum
Det tekniske resultatet for hele Ifs virksomhet i fjerde kvartal 2007 isolert var 1489 MSEK mot 1280 MSEK i 2006. Ifs totalkostnadsprosent ble 89,8 prosent for årets tre siste måneder mot 89,9 prosent i 2006.

- 2007 er det beste året noensinne for Ifs forsikringsvirksomhet. Vi høster nå fruktene av et langsiktig og metodisk arbeid med sterkt kundefokus og kostnadseffektivitet som hovedelementer, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Resultatet før skatt ble i fjor 5009 MSEK mot 6826 MSEK året før. Nedgangen er direkte koblet til utviklingen i kapitalmarkedene.

Sampo-resultat
If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for 2007 ble 3833 millioner Euro mot 1353 millioner Euro året før. Resultat pr aksje for 2007 økte til 6,18 euro mot 1,73 euro i 2006.

------------------------------------

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, 0047 92826255


If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2007 nær 38 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 400. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.