Fortsatt stabilt for If, men høy skadeinflasjon i Norge

If fikk i årets ni første måneder i år et teknisk resultat i Norge på 1113 millioner svenske kroner (SEK) mot 1152 millioner SEK i samme periode i fjor. Konsernsjef Torbjörn Magnusson kommenterer at resultatutviklingen for If fortsatt er stabil.

For Ifs totale virksomhet økte det tekniske resultatet med to prosent til 4011 millioner SEK for årets ni første måneder mot 3942 millioner SEK for tilsvarende periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble 92,0 prosent i årets ni første måneder mot 91,8 prosent i samme periode i fjor. - If presenterer igjen et tilfredstillende resultat. I noen markeder som for eksempel Finland er utviklingen meget sterk. I tredje kvartal har vi tross finanskrisen gjennomført flere større forretninger som naturligvis er spesielt gledelig, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. Resultatet før skatt ble i årets ni første måneder 5142 millioner SEK mot 3758 millioner SEK i samme periode i fjor. Økningen henger i vesentlig grad sammen med den positive utviklingen i kapitalmarkedet. Det tekniske resultatet for If i tredje kvartal 2009 ble 1394 millioner SEK mot 1499 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i perioden juli-september i år 90,9 prosent mot 90,6 prosent i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble i tredje kvartal 1763 millioner SEK mot 2022 millioner SEK i samme periode i fjor. Ifs norske virksomhet If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If ble i årets ni første måneder 1113 millioner SEK mot 1152 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten i Norge ble 95,0 prosent mot 94,4 prosent i samme periode i fjor. Ifs skadeprosent i Norge var i årets ni første måneder 71,3 prosent mot 71,7 prosent i samme periode i fjor. Kostnadsprosenten økte med 0,9 prosentpoeng til 23,7 prosent. For tredje kvartal (juli-september) i år ble det tekniske resultatet for If i Norge 269 millioner SEK mot 469 millioner SEK i samme kvartalet i fjor. Totalkostnadsprosenten ble for juli-september 97,5 prosent mot 92,7 prosent i samme periode i fjor. - Konkurransen i det norske markedet er intensiv. Samtidig har skadeinflasjonen vært høy. Dette innebærer at kostnadene ved reparasjon av bilskader og brannskader øker. Vi har derfor gjennomført visse prisøkninger i løpet av året, sier Torbjörn Magnusson. Sampos resultat If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for juli-september 2009 ble 192 millioner euro mot 242 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for tredje kvartal 2009 ble 0,27 euro mot 0,31 euro i samme periode i fjor. ------------------------------------------------------ If Skadeforsikring 4. november 2009-11-04 Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2008 vel 39 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker