Godt If-resultat i Norge, men skadene øker igjen


Pressemelding

If Skadeforsikring, 09.05.2007


Godt If-resultat i Norge,
men skadene øker igjen

If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat på 274 millioner SEK i sin norske virksomhet i første kvartal 2007 mot 327 millioner i samme periode i fjor. If økte sitt resultat før skatt i Norden og Baltikum med 24,8 prosent til 1570 millioner SEK i første kvartal.

Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble i første kvartal 95,1 prosent, som er 2,1 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor.

Ifs norske kvartals-resultater er gode selv om selskapet har registrerer noe mer vinterrelaterte skader i år enn i fjor. Dette har gitt en økning i skadeprosenten med 0,9 prosentpoeng til 70,4 prosent i år.

Konserndirektørene Line Hestvik og Ivar Martinsen, som leder henholdsvis forretningsområde Privat og Bedrift i If, sier Ifs virksomhet i Norge fortsatt er preget av god og stabil drift. De ser imidlertid grunn til en viss bekymring for skadeutviklingen fremover.

- Vi har bak oss en lengre periode med et relativt stabilt og gunstig skadebilde. Som følge av at Norge nå går på "høygir", merker vi på stadig flere forsikringsområder at reparasjonskostnadene etter skader øker mer enn tidligere. Dette gjelder både arbeids- og materialkostnader ved skadereparasjoner, kommenterer Hestvik og Martinsen.

If har en solid posisjon i industriforsikring i Norge, og virksomheten har tilfredsstillende resultater i første kvartal.

Norden og Baltikum
If har virksomhet i Norden og Baltikum. Resultat før skatt for hele virksomheten økte med 24,8 prosent til 1570 millioner SEK i første kvartal 2007. Resultatet i samme periode i fjor var 1258 millioner SEK. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i første kvartal er forbedret til 93,8 prosent fra 94,3 prosent i fjor. Ifs tekniske resultat økte med vel ti prosent til 960 millioner SEK i første kvartal mot 871 millioner SEK i fjor.

- If går bra, Vi har arbeidet langsiktig for å øke våre kunders risikobevissthet og ser nå positive effekter at dette arbeidet. I tillegg kommer at inflasjonen i skadekostnadene generelt har vært lav i bransjen, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.


Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. Sampokonsernets resultat før skatt for første kvartal 2007 ble 3129 millioner euro mot 339 millioner euro for samme periode i fjor. Resultatet inneholder salgsgevinst på 2830 millioner euro fra Sampo Bank-transaksjonen. Resultat pr. aksje ble 5,30 euro mot 0,44 euro året før.
------------------------

Kontaktperson:
Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2006 vel 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.