Høyere kompetansekrav til høyhastighetsbåter

If tar til orde for at det må innføres en sertifikatordning og krav om bruk av redningsvest om bord i høyhastighetsbåter.

Det er i dag mellom 340.000 og 700.000 fritidsbåter i Norge. Det eneste kravet om nautisk kompetanse – båtførerbevis – er til båtførere født etter 1/1 1981. Det betyr i prinsippet at det er fritt fram for å kjøre alle typer båter for båtførere som er eldre enn 30 år.

Komplisert på sjøen

- I dag er det ganske komplisert å være på sjøen. Et økende antall av raske båter, nye og uerfarne båtførere og generell mangel på nautisk kompetanse. Et stort antall umerkede skjær kompliserer, i tillegg til at stadig flere kjører om natten. Gjerne fort. Forståelse av vær og vind er også faktorer som må hensyntas, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

“Dødscocktail”

Hun sier at If Skadeforsikring de siste fem-seks årene, har sett med bekymring på denne utviklingen, spesielt kombinasjonen mørkekjøring, høy fart og promille. – Dette er tre faktorer som hver for seg er farlig, og sammen er det rene”dødscocktailen”, sier Vennesland.

If er svært fornøyd med at det er innført obligatorisk båtførerbevis, og sier til NRK at de nå ønsker velkommen høyere kompetansekrav til førere av høyhastighetsbåtene.

Sertifikat for førere av hurtiggående båter

- Vi ser for oss en sertifikatordning for førere av høyhastighetsbåter, der båtførerbevis er et absolutt minimum for alle. Kanskje bør det også vurderes å innføre et utvidet ”sertifikat”, slik det i dag er for tung motorsykkel på vei. Vi mener også at det bør komme et krav om bruk av redningsvest for alle som er ombord i slike farkoster, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

Vennesland presiserer at det er opp til myndighetene å lage lover og forskrifter som ivaretar sikkerheten til sjøs. – Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende lover og forskrifter, både ved salg av båtforsikring og ved skadeoppgjør, sier hun.

Alder og kompetanse vektlegges

I følge Vennesland tas det hensyn til både båtførers alder og kompetanse når det tegnes forsikring på båter med fart over 50 knop. Selskapet er også restriktive til å tegne båtforsikring på båter som går over 70 knop på grunn av den høye risikoen disse utgjør.

Kan gi redusert erstatning

Båtførere uten nødvendig båtføreropplæring må også være klar over at de ved skade kan få redusert erstatning hvis det er årsakssammenheng mellom skaden og manglende båtførerkunnskap. Et eksempel på dette er en grunnstøting hvor kunnskap om enkel navigering mangler. Båtfører må også være forberedt på å ta deler av kostnadene ved eventuell skader som de påfører andre, sier Vennesland.

Oslo, 15. juli 2011

Kontaktperson i If Skadeforsikring:

Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør, mobiltlf. 928 93 719

 

 

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Multimedia

Multimedia