Hver 4 alvorlige trafikkskade er MC-ulykke

Hver 4 alvorlige trafikkskade er MC-ulykke Hver 4 alvorlige personskade If får innmeldt, er en motorsykkelulykke. Vanligste skadeårsak er kollisjonsulykker mellom MC og bil, og i 8 av 10 tilfeller har bilen skyld. Liten synlighet er et stort problem. Nå mener If at gult må inn i motorsykkelbekledningen. Vår og sommer er motorsykkeltid. I Norge er det registrert ca 109.000 motorsykler og 148.000 mopeder, og mange av disse ferdes nå på veiene. Hver 4. alvorlige personskade som meldes til If er en MC-ulykke. - Dette er et høyt tall når vi vet at det finnes 2,5 millioner biler, men kun ca 257.000 tohulinger i Norge. MC-sesongen er dessuten begrenset, sier Ulf Larsen, skadesjef i Personskade i If. 9 av 10 som skades i MC-ulykker er menn, men dette reflekterer eiermønsteret. - Kollisjoner i kryss og brudd på vikeplikt er vanligste skadeårsak ved kollisjon mellom tohjulinger og bil, sier Ulf Larsen. - I 2 av 3 motorsykkelulykker får MC-fører skader i bekken/underliv og ben. Det er oftest snakk om flere ulike brudd og knusningsskader som krever omfattende behandling, og de fleste må gjennom en møysommelig og langvarig rehabilitering. De øvrige skadene dreier seg om hodeskader og lammelser som følge av skader i nakke og rygg. MC-kjørere er svært sårbare i trafikken, og når ulykken først er ute, blir det fort snakk om alvorlige skader med store konsekvenser for fremtiden. - Skadelidte er i alderen 18 til 61 år, men snittalderen på de alvorlige personskadene er 38 år. Faktisk har vi like mange skadde mellom 50 og 61 år som mellom 18 og 30 år. Unge mopedister under 18 år er en særlig ulykkesutsatt gruppe, sier Larsen. Bilen har ansvar i 8 av 10 motorsykkelskader. - MC'ene har ofte stor motorkraft. De akselererer og beveger seg raskt i trafikken. Motorsyklistene er også lite synlige i sin svarte skinnbekledning. Dette kombinert med manglende situasjonsforståelse hos bilist for hva som skjer, er sentrale faktorer som ligger bak ulykkesstatistikken, sier trafikkforsker Dagfinn Moe ved SINTEF i Trondheim. Han presiserer at dette stiller store aktsomhetskrav til både MC-fører og bilist. Forskning viser at synsevnen hos mennesket er mest følsomt for sitrongule farger, og at kombinasjonen av svart og gult faktisk er mest synbart. - Vi mener derfor at gult nå må med i skinnbekledningen til MC-folket. Å kjøre MC i svart skinndress er faktisk like farlig som å gå i mørket uten refleks, sier Ulf Larsen, skadesjef i Personskade i If. Oslo, 29. mai 2006 Kontakttpersoner If Skadeforsikring: Ulf Larsen, skadesjef, mobiltlf. 934 03 836 Emma Elisabeth Vennesland, informasjonssjef, mobiltlf. 928 93 719 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.