I dag smeller det

Stor vinterferieutfart på vegene vil føre til svært mange ulykker i dag. Fredagen før vinterferieuken på Østlandet er det nesten dobbelt så mange ulykker som en vanlig fredag.

Det viser tall If Skadeforsikring har hentet inn fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Bildet er helt entydig; Denne fredagen er det risikabelt i trafikken. Faktisk viser tallene at det oppstår mer enn en skade i minuttet, gjennom hele døgnet. - Det beste rådet vi kan gi folk i dag er dette: Ta hensyn til at svært mange er ute i samme ærend som deg selv og bruk heller fem minutter ekstra. Og hold god avstand til bilen foran, sier informasjonsrådgiver Jon Berge i If Skadeforsikring. Stygge tall I 2009 var den store utfartsdagen fredag 13. februar. Da er det registrert hele 1834 skadesaker hos forsikringsselskapene. En vanlig fredag i fjor registrerte selskapene i gjennomsnitt 830 skader relatert til bil. Det er påkjørsler bakfra som dominerer ulykkestallene, tett fulgt av ulykker i vegkryss. - Disse ulykkestypene bekrefter at folk både er travle og stressa før ferien. Med mange biler på veiene er dette en dårlig kombinasjon. I tillegg er det svært utfordrende kjøreforhold mange steder i Sør-Norge på grunn av stort snøfall det siste døgnet, sier Jon Berge hos If. Ved å sette fokus på det høye antallet saker i dag, håper Berge at vi kan unngå flere av disse ulykkene. Roligere påske Statistikken fra forsikringsselskapene viser også at det er langt travlere på ulykkesfronten ved vinterferieutfarten enn det er ved påsketider. Trolig skyldes dette en kombinasjon av bedre føreforhold langs veiene og at påskeutfarten fordeler seg over flere dager, og til flere steder enn bare ski-destinasjonene. Fredag verst uansett 2009-tallene er ennå ikke klare, men trenden er den samme som årene før; Fredag er den verste ulykkesdagen i uken, år etter år. I 2008 ble det registrert over 5000 flere skader på fredager enn på mandager. Her er 2008-tallene fordelt på ukedager: Mandag (54 587), tirsdag (54 417), onsdag (56 561), torsdag (54 656), fredag (59 940), lørdag (41 186)og søndag (30 176). Det er suverent flest eneulykker (ofte utforkjøringer), med nesten 64 000 registrerte tilfeller. På de neste plassene følger påkjørsler bakfra og påkjørsler av parkert bil, begge med vel 55 000 hendelser.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker