If inngår nordisk outsourcingsavtale

If Skadeforsikring har i dag inngått outsourcingsavtale for selskapets IT-drift med TietoEnator, Telenor/Elisa og Pitney Bowes. Avtalenes verdi er 1,2 milliarder SEK

Ifs nye outsourcingsløsning erstatter avtalene med IBM og TietoEnator. IBM-avtalen gjaldt for virksomheten i Danmark, Norge og Sverige og ble inngått i år 2000 av et konsortium, som i tillegg til If også besto av ICA, Skandia og det norske forsikringsselskapet Storebrand. Avtalen med TietoEnator gjaldt Finland. If etablerer nå en egen outsourcingsmodell. Et hovedpoeng er at den nye løsningen er pan-nordisk. Det vil si at den gir samme IT-støtte til alle land og i tillegg gir synergieffekter. If-modellen innebærer også at If går fra en leverandør med et helhetsansvar for IT-driften, til spesialistavtale innen fire definerte områder. Disse er: · Serverdrift. Leverandør: TietoEnator. · Brukerstøtte. Leverandør: TietoEnator. · Kommunikasjon. Avtalen gjelder både tall og data. Leverandør: Telenor/Elisa. · Grafiske tjenester. Leverandør: Pitney Bowes. - De nye felles nordiske avtalene gir oss høyere kvalitet i IT-virksomheten ettersom vi arbeider med mer spesialiserte leverandører. Avtalen innebærer også en betydelig besparelse sammenlignet med i dag, sier Kjell Rune Tveita, leder for IT i If. Cirka 30 leverandører har deltatt i forhandlingene. For ytterligere informasjon: Jack Frostad, Informasjonsdirektør Norge. Mobil: 92 82 62 55. If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter oppgikk i 2004 til 38 milliarder svenske kroner. Antall ansatte er 6 800, hvorav cirka1 800 i Norge.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.