If krever merking av sykkelstier


Pressemelding fra If Skadeforsikring
28. mars 2007

If krever merking av sykkelstier

Nær 5.000 personer skades årlig i sykkelulykker. Menn og ungdom skader seg oftest. Bedre vedlikehold, bedre merking og flere sykkelstier, krever If Skadeforsikring på vegne av de 700.000 syklistene de har forsikret.

Påsketid er ofte startskudd for sykkelsesongen. For å trygge syklistene er det viktig å tenke sikkerhet, både fra myndighetenes side og fra den enkelte. - Myndighetene har en stor jobb å gjøre med å tilrettelegge forholdene bedre for syklistene, sier Margrethe Aflangrud, leder for Personskade i If.

- Sykling gir både helse- og miljøgevinst. Derfor må myndighetene ta på alvor det ansvaret de har for å holde sykkel- og gangstiene i orden. De er ofte nærmest gjengrodd av sand og singel etter vinteren, og er farlige for syklistene. Tidlig vårrengjøring med feiing av sykkelveiene, samt tetting av hull og ujevnheter er derfor tiltak som koster lite samfunnsmessig, men som har stor betydning for den enkelte. Dette kan også medvirke til at færre syklister velger å kjøre i veibanen i stedet for sykkelstien, sier Aflangrud.

If mener at det må bli flere sykkelstier, samtidig som kvaliteten på de eksisterende må bli bedre. - Vi foreslår at sykkelstiene merkes med midtstripe, slik at syklistene lettere finner sin riktige plass i sykkelbanen, og ikke minst at sykkelstiene merkes langt tydeligere mot bilveiene, sier Margrethe Aflangrud.

I tillegg til umiddelbar feiing og vedlikehold av eksisterende sykkelstier, tar Aflangrud til orde for at myndighetene nå starter en langtidsplanlegging for utbygging og forbedring av sykkelbaner. - Mange av dagens sykkelstier er både smale og uoversiktlige, og det finnes heller ingen enkle kjøreregler for syklister. Merking er viktig både for syklister og bilister, samtidig som fortauskanter må fjernes og erstattes med "myke" overganger. Danmark har lagt forholdene tilrette for syklistene i trafikkbildet, og det er all grunn til å se hen til hvordan utfordringene mellom syklist og bilist er løst der, sier Aflangrud.

- 75 % av sykkelulykkene er enelykker, det vil si velt og utforkjøringer. Det vanligste er at syklisten går på hodet ved oppbremsing, sklir og velter eller velter pga fortauer og trikkeskinner. Sand og grus er fellesnevner i disse ulykkene. Dette er mindre dramatiske skader, selv om de ofte fører til legebehandling og sykemelding fra jobb, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If.

25 % av alle sykkelulykkene er kollisjoner. Kollisjon med bil er det vanligste (64 %), men også kollisjon med annen syklist inntreffer ofte (31 %). - I de alvorligste e personskadene vi får innmeldt, har det nettopp vært kollisjon mellom syklist og bil. Syklisten utsettes gjerne for kraftig støt mot bilen, og kastes med stor kraft i asfalten. Dette går hardt utover særlig hode og nakke, samt bruddskader i armer og ben. Vi har også saker der syklister har fått varige hjerneskader og lammelser, sier Marit Krohg.

---------------------------

Kontaktpersoner If Skadeforsikring:
Margrethe Aflangrud, leder for Personskade, mobiltlf. 934 03 920
Emma Elisabeth Vennesland, informasjonssjef, mobiltlf. 928 93 719
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.