Kampen mot båttyvene gir gode resultater

Kampen mot båttyvene gir gode resultater Kampen mot fritidsbåttyvene er intensivert og drives nå på stadig flere områder. Årets tyveritall tyder på at økt innsats mot tyvene nå gir resultater. Beregninger If Skadeforsikring har gjort viser en reduksjon på mer enn 50% i antall tyverier av og fra fritidsbåter i årets ni første måneder i år i forhold til samme periode i fjor. Båttyveriene nådde rekordhøyder i fjor med over 100 millioner kroner i tyverierstatninger. 2002 var et rekordår for fritidsbåttyverier i Norge. Samlet ble det for hele forsikringsnæringen registrert nesten 3000 tyveriskader i fjor med et samlet erstatningsomfang på mer enn 100 millioner kroner. Antall tyverisaker økte med 34% i fjor, mens erstatningsutbetalingene økte med 45%. If Skadeforiskrings tall for tyveri av og fra fritidsbåter viser en betydelig tilbakegang i tyveriproblemet inneværende år. Etter ni måneder i år hadde selskapet registrert 320 tyverisaker med samlede erstatningsutbetalinger på 10,4 millioner kroner. Dette er en nedgang i antall tyverier på 55% og nedgang i erstatningsutbetalinger på 58% i forhold til samme tidsrom i fjor. - Den markerte nedgangen i antall tyverier av og fra fritidsbåter i år forteller oss klart at kampen mot tyvene nytter, sier utreder Petter Domaas i If skadeforsikring. - Politiets spesielle innsats i sommer, Småbåtregisteret og merkesystemer for fritidsbåter har samlet bidratt til den positive utviklingen. Det skjer imidlertid fortsatt mange tyverier av populære båttyper - spesielt skjærgårdsjeeper med store motorer. Enkelte båteiere har opplevd å få sine båter stjålet flere ganger i løpet av sommeren, sier Domaas. Størst nedgang på tyveri fra båt If hadde i årets ni første måneder registrert 151 tyverier av fritidsbåter mot 265 i samme periode året før. Reduksjonen er på 43%. Samtidig sank erstatningsutbetalingene etter tyverier av båter fra 17,7 millioner kroner til 7,3 millioner kroner etter ni måneder. Reduksjonen i erstatningsutbetalinger er på 59%. Samtidig har tyverier fra fritidsbåter gått ned med 62% fra 442 i fjor til 166 i år, mens erstatningsutbetalingene sank med 56% fra vel 7,3 millioner kroner i fjor til 3,1 millioner kroner i år. Lokale variasjoner Ifølge Ifs tall sank antall tyverier av og fra båt i Østfold med 66% i de ni første månedene i år i forhold til i fjor. I både Akershus og Oslo var reduksjonen i antall tyverier 50%, Buskerud 73%, Vestfold 38%, Telemark 42%, Aust-Agder 56% og Vest-Agder 59%. Viktig koordinering Etter tyverirekorden i fjor ble det i år iverksatt langt flere tiltak mot båttyvene. Det ble blant annet igangsatt et koordinert forebyggende arbeid mellom politidistriktene rundt Oslofjorden under ledelse av politioverbetjent Geir Larsen ved Onsøy lensmannskontor. I tillegg ble det gjennomført organisert vakthold i langt flere havner enn tidligere. Politioverbetjent Larsen sier at de som stjeler båter, bryr seg lite om grensene mellom politidistriktene. - Det har derfor vært viktig å jobbe helhetlig i de spesielt tyveriutsatte områdene rundt Oslofjorden. Fra erfaringene våre i fjor visste vi at tyverivirksomheten ble drevet av en del organiserte miljøer - med kriminelle bakmenn både i Norge og utlandet. Noen klarte vi å ta i fjor og flere miljøer er avslørt i år. Det har utvilsomt god effekt på tyveritallene å få satt stopper for mange av disse organiserte miljøene. Nedgangen i antall tyverier er en gledelig utvikling som viser at det nytter å forebygge, sier Larsen Frekkere enn noen gang Båttyvene er frekkere enn noen gang tidligere. Tyverier av både båter og kostbare motorer skjer gjerne midt på lyse dagen ved at tyvene kommer til havna med kranbil eller servicebil og kledd som servicefolk. Intetanende andre båtfolk har stått og sett på at tyvene åpenlyst har forsynt seg. Eksempelvis forsvant en båt til 2,5 millioner kroner fra en sterkt trafikkert havn i Oslo midt på lyse dagen i sommer. Tyvene håndplukker de mest attraktive båtene og driver grundige forhåndsundersøkelser. I mange havner er det i sommer blitt registrert både nordmenn og utlendinger som har vist stor interesse for spesielle båter ved å fotografere og filme disse. Dette har helt klart vært en del av kartleggingen før tyverier. Fotograferte båter er blitt stjålet kort til etter og fotografiene kan han ha være brukt i tyvenes markedsføring av varene. Oslo 6. november 2003 Kontaktpersoner: Utreder Petter Domaas, If Skadeforsikring, 93480209 Informasjonsdirektør Jack Frostad, If Skadeforsikring, 92826255 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker