Kikkert avdekker manglende bruk av bilbelte

Pressemelding Kikkert avdekker manglende bruk av bilbelte 3 % av norske bilister bruker aldri bilbelte. Det betyr at 54.000 bilister daglig kjører uten. Skremmende mener If, så lenge bilbelte reduserer risikoen for å bli drept med 50 %. UP bruker nå kikkert for å avdekke manglende beltebruk. I en spørreundersøkelse TNS Gallup nylig har gjort for If Skadeforsikring, svarer 89 % av de spurte at de bruker bilbeltet hver gang, mens 8 % innrømmer at de ikke tok på seg bilbeltet på hver tur, mens 3 % oppgir at de aldri bruker bilbelte. I følge beregninger fra If og Transportøkonomisk Institutt betyr det at 54.000 norske bilister daglig ikke bruker bilbelte. - Det er skremmende når vi vet at bilførers risiko for å bli drept reduseres med 50 % ved bruk av bilbelte, samtidig som villmannskjøringen på norske veier bare blir verre, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If Skadeforsikring. 1 av 3 av dem som dør i trafikkulykker på norske veier bruker ikke bilbelte. Også i et stort antall alvorlige personskader som meldes inn til If har bilfører ikke benyttet bilbelte. - De alvorlige personskadene oppstår enten ved sammenstøt med interiøret i bilen eller ved at personer kastet ut av bilen. Det er her vi ser de alvorlige hodeskadene, livstruende indre skader, ryggmargsskader med lammelser og knusningsskader i beina. Bilbelte gir avgjørende beskyttelse mot denne type skader, sier Marit Krohg. I følge distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) i Agder-fylkene og Rogaland, Leif Fjerdingstad, har politiet måttet ta nye virkemidler i bruk for å avdekke manglende bilbeltebruk. - Står vi langs veien, er det mange som "hiver" på seg bilbeltet når de ser oss. Nå har vi begynt å legge oss på lur, og bruker kikkert aktivt for å avdekke manglende bruk av bilbelte. Folk må bruke bilbelte bestandig og ikke bare når de ser oss. For å få det til må vi bruke alle virkemidler, sier Leif Fjerdingstad, distriktsleder i UP. Beregninger viser at ved en frontkollisjon i 50 km/t vil en voksen person uten bilbelte treffe frontruta med en kraft på 3,7 tonn. Dette tilsvarer et fritt fall på 10 meter. - En usikret person i baksetet risikerer altså ikke bare å skade seg selv, men representerer også en stor fare for dem i forsetet. Det er det få som tenker på, sier Krohg. - Jeg er overrasket over at det fortsatt er såpass mange som ikke bruker bilbelte. Kanskje har det noe å gjøre med folks risikotenkning. At ulykker skjer alle andre enn dem selv. Kanskje kan det også ha noe med frihetsfølelse, og positiv oppfatning av egne kjøreferdigheter. I mange tilfeller er nok årsaken til manglende bruk av bilbelte også ren latskap Jeg ser heller ikke bort fra at noen ønsker en følelse av å leve litt farlig og ser på bilbeltet som en "pysestrikk". Det er synd hvis slike holdninger ikke endres før en selv, nær familie eller venner blir rammet, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If. Oslo, 23. juli 2005 Kontaktpersoner i If Skadeforsikring: Marit Krohg, rådgivende lege, mobiltlf. 934 03 826 Emma Elisabeth Vennesland, informasjonssjef, mobiltlf. 928 93 719 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.