Korrigert versjon: Styrket If-resultat i Norge


If Skadeforsikring, 09.11.2006

Korrigert versjon: Styrket If-resultat i Norge

If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat for den norske forsikringsvirksomheten i årets ni første måneder på 1562 millioner SEK mot 1447 millioner i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble 87,2% mot 88,1% for samme periode i fjor.

If fortsetter å utvikle seg positivt. Gjennom årets ni første måneder er det tekniske resultatet for Ifs totale virksomhet 3844 millioner SEK mot 3347 millioner i samme periode i fjor, mens driftsresultatet etter ni måneder ble 4730 millioner SEK mot 5823 millioner i fjor.

Driftsresultatet for hele If i 3. kvartal isolert økte til 2959 millioner SEK mot 2352 millioner i samme kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) for hele If i 3 kvartal ble 86,3% mot 89,1% i samme kvartal i fjor.


Beste kvartal for If
- Det tredje kvartalet i år er det beste noensinne for If. Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten øker fra et allerede meget høyt nivå. Den interne effektiviteten er fortsatt i bedring, og skadesituasjonen er bra. At vi klarer et så bra resultat, samtidig som eksterne målinger viser at If har styrket sin kundetilfredshet på de fleste markeder, er ekstra hyggelig, sier Torbjörn Magnusson, konsernsjef i If.

Norge
Skadeprosenten for Ifs virksomhet i Norge viser en mindre økning i årets ni første måneder i forhold til samme periode i fjor. Likevel har selskapet oppnådd en forbedring av totalkostnadsprosenten. Dette skyldes først og fremst reduserte kostnader på 3,4% etter effektiviseringstiltak nasjonalt og nordisk.

If har forbedret sin markedsposisjon i Norge gjennom årets ni første måneder. Nye eksterne kundemålinger i det norske markedet viser at If i 2006 har styrket sin kundetilfredshet.

Fortsatt stabilitet i Privat og Bedrift
Konserndirektør for Privatforsikring i If, Line Hestvik, sier det er god lønnsomhet i norsk privatforsikring som følge av en fortsatt gunstig skadesituasjon. Samtidig er konkurransen i markedet økende.

- Arbeidet med ytterligere å forbedre Ifs kundetilfredshet har høy prioritet. De siste målingene viser at vi er på god vei. Fremgangen skyldes at kundene nå opplever bedre stabilitet og forutsigbarhet i sitt kundeforhold med If, og at produkter og nytt kundefordelsprogram er godt markedstilpasset, sier Hestvik.

Ifølge konserndirektør for Bedriftsmarkedet i If, Ivar Martinsen, er storskadeutviklingen i Norge fortsatt gunstig. - If har gjennom lengre tid arbeidet systematisk med risikoutvalg i kundemassen og riktig risikoprising. Gjennom dette har vi fått en god kvalitet på kundemassen, og dette ser vi nå resultatene av, sier Martinsen.

- Vi ser nå effekten av et langsiktig arbeid med gode og kostnadseffektive kundeløsninger både nasjonalt og nordisk. Vår posisjon i kundetilfredshetsmålinger er i bedring, og vi har lagt et godt grunnlag for ytterligere å bedre kunderelasjonene, sier Martinsen.

Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo PLC. Sampokonsernets resultat før skatt for årets ni første måneder 2006 ble 1019 millioner euro mot 1007 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat pr. aksje ble 1,31 euro mot 1,29 euro til samme tid i fjor.

------------------------

Kontaktperson:
Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2005 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.