Målrettede tiltak mot kriminalitet viktig

If Skadeforsikring gir ros til myndighetene for handlingsplanen mot vinningskriminalitet. Samtidig oppretter selskapet et kriminalitetsbekjempende fond med penger fra NOKAS-ranet.

Myndighetene kom nylig med ti nye tiltak mot vinningskriminalitet, der politiinnsatsen mot utenlandske bander er særlig viktig. - Dette er gode tiltak. Men samtidig må vi oppfordre til at planene blir vektlagt og fulgt nøye opp, slik at myndigheter og politi er i stand til å være i forkant av kriminalitetsutviklingen, sier Morten Thorsrud, konserndirektør i If Skadeforsikring. If vil bidra Thorsrud sier If vil være med og bidra til å holde den nye og brutale vinningskriminaliteten nede. - Det er en av årsakene til at vi nå oppretter et fond, der vi setter av penger fra den delen av ransutbyttet etter NOKAS-ranet som er kommet til rette. Av selskapets opprinnelige krav på 57 millioner kroner er ca. 6 millioner tilbakeført til If. Skulle mer av ransutbyttet komme til rette, vil If sette av 10 prosent av alt som tilfaller selskapet fra selve ransutbyttet. - Nå legger vi 250.000 kroner inn i fondet. Men vi har selvsagt håp om at det beløpet vil øke kraftig dersom mer av utbyttet kommer til rette, legger han til. Utrygge nordmenn I en undersøkelse som nylig ble gjennomført for If Skadeforsikring, sier halvparten av Norges befolkning at de er blitt mer utrygge på grunn av utviklingen i vinningskriminaliteten her i landet. Den kraftige økningen i boliginnbrudd gjør folk flest urolige. Tall fra alle forsikringsselskapene viser at erstatningsutbetalinger etter boliginnbrudd økte med hele 23,3 prosent første halvår 2009, sammenlignet med samme periode i fjor. Politiets halvårlige oppsummering bekreftet trenden med økende vinningskriminalitet. Ifølge politiet er det omreisende kriminelle fra Øst-Europa som står for mye av veksten. Alle kan søke Konserndirektør Morten Thorsrud sier det er viktig for If å bidra til trygghet og kriminalitetsforebygging. - Nå ønsker vi at alle med gode ideer og tiltak søker om midler fra fondet. Vi vil gjerne også bidra til større kunnskap om kriminalitet, og håper derfor at også forskere og andre som jobber med kriminalitetsforebygging vil søke om midler, sier Thorsrud. Han understreker at mindre tiltak, som for eksempel trygghetstiltak i nærmiljøet, også vil være interessante søknader å få inn. Bakgrunn Denne uken kom boken som aktualiserer Norges-historiens mest omtalte ran. VG-journalistene Hans Petter Aass og Rolf Widerøe skriver i boken at mellom 10 og 15 millioner kroner av ransutbyttet skal ligge gjemt på et lager på Østlandet. Bakgrunnen for at If er involvert i denne saken er at selskapet forsikret Norsk Kontantservice AS (NOKAS), og måtte derfor betale ut erstatning lik ransbeløpet til NOKAS. Fakta: Tellesentralen til Norsk Kontantservice AS (NOKAS) ble ranet om morgenen 5. april 2004. Av ransutbyttet på omlag 57 millioner er mesteparten, rundt 51 millioner, fremdeles på avveie. Etter at Jusuf Hani meldte seg for politiet i Stavanger tidligere i år, regner politiet med at alle involverte i saken er pågrepet. I alt er 14 personer solidarisk dømt til å betale det resterende ransbeløpet til If Skadeforsikring. For mer informasjon og avtale om intervju: - Informasjonsrådgiver Jon Berge, tlf. 905 98 680, e-post jon.berge@if.no.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Multimedia

Multimedia