Manglende kunnskap om livredning

1 av 3 nordmenn kan ikke utføre livredning på noen som har holdt på å drukne. Det viser en undersøkelse utført for If Skadeforsikring.

Undersøkelsen, som er utført av NORSTAT for If, viser at det er manglende kunnskaper om livredning og livreddende førstehjelp på sjøen.

- Resultatene her viser at flere må lære seg dette. Dersom alle voksne lærer seg livreddende førstehjelp, kan liv spares, sier Jon Berge, informasjonssjef hos If Skadeforsikring.

Viktig å øve på livredning

Undersøkelsen viser ingen store geografiske forskjeller, men noen flere føler seg trygge på livredning i Nord-Norge. For landet generelt er de med høyest utdanning tryggest på å kunne utføre livredning. Ellers viser tallene også at folk blir bedre på livredning i takt med antall barn i familien. Hele 80 prosent av de med tre eller flere barn, sier de kan utføre livreddende førstehjelp.

Kun 17 prosent av befolkningen sier de har opplevd en dramatisk situasjon ved vann som var alvorlig for liv og helse. Av de som har opplevd en slik situasjon, sier en langt større andel (84 prosent) at de vil kunne klare å utføre livreddende førstehjelp.

- Dette viser at det hjelper å få repetert og frisket opp kunnskapene om livredning. Det er lett å glemme dersom man ikke øver eller kanskje ikke har sett en dramatisk situasjon, sier Jon Berge.

Undersøkelsen viser også at litt flere menn enn kvinner tror de kan utføre livreddende førstehjelp på noen som har holdt på å drukne.

Bruk flyteplagg

Drukningsstatistikken til Norsk Folkehjelp viser at 31 har druknet så langt i år (fram til 1/7), mot 79 i hele fjor. Det er fritidsbåtulykker som dominerer statistikken.

- Derfor mener også vi at bruk av flyteplagg er ekstremt viktig, og vil oppfordre til bruk av dette. Dette gjelder spesielt ved kjøring om natten og i åpent farvann, sier Jon Berge hos If.

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 70 prosent av alle som omkom etter fritidsbåtulykker, ikke brukte flytevest.

Dårlige til å svømme

En annen undersøkelse If gjennomførte for få år siden viste at halvparten av femteklassingene ikke kunne svømme 200 meter. Hver tiende elev kunne ikke engang svømme 25 meter.

- Dette viser at svømmeundervisningen må styrkes, men understreker også viktigheten av livredningskunnskap hos voksne, sier informasjonssjef Jon Berge hos If Skadeforsikring.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonssjef Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

 

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Multimedia

Multimedia