Passering av syklist vanskeligst for bilistene

12 syklister ble drept i trafikken fjor. En ny undersøkelse viser at fire av ti bilister sier de er usikre på hvordan de skal forholde seg til syklister. – Manglende kunnskap og usikkerhet om regler mellom bilister og syklister er utbredt og urovekkende, mener Informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring. 

Hver annen bilist (48%) har opplevd farlige situasjoner med syklister. Passering av syklist i samme kjøreretning oppleves vanskeligst for bilistene, viser en YouGov-undersøkelse for If Skadeforsikring.

21 prosent av bilistene sier at de opplever situasjoner med syklist i kryss som vanskeligst. Størst generell usikkerhet i forhold til syklister er det blant bilister i aldersgruppen 18-34 år (54%), mens 32% av bilistene over 55år sier de er føler usikkerhet i forhold til syklister.  

- Både blant syklister og bilister er det et stort behov for bevisstgjøring på trafikkreglene der de to trafikkgruppene omgås hverandre. Det gjelder spesielt vikeplikt og situasjoner i kryss.  Ut over bedre regelkunnskap, kan konfliktnivået mellom bilister og syklister reduseres gjennom holdningsendringer, respekt og erfaring, sier Jack Frostad.

Ulykkesstatistikken viser at 4 av 10 rapporterte sykkelulykker med personskade skjer i kategorien ”kryssende kjøreretning”. I 2011 fikk SSB innrapportert i alt 527 sykkelulykker med personskade. Det antas å være stor underrapportering av sykkelulykker. Antall drepte i trafikken er synkende, men likevel økte antall drepte syklister med 5 til 12 drepte i 2011.

Regionale forskjeller

58% av bilistene i hovedstadsområdet sier at det ofte eller av og til oppstår situasjoner hvor de er usikre på hvordan de skal forholde seg til syklister. Tilsvarende andel på landet  er 32%.

I Oslo-området - i motsetning til landet ellers - er bilistene mest usikre når syklisten passerer bilisten ”på innsiden” (bilens høyre side). 53 prosent av bilistene sier dette er de vanskeligste situasjonene.

Når det gjelder frykt for situasjoner med syklister i kryss, er bilistene på Sørlandet og i Oslo/Akershus mest engstelige.

Spm; Hvilke situasjoner i forhold til syklister opplever du som vanskeligst?

Oslo/Akershus Øvrig Østland Sørlandet Vestlandet Trøndelag/ N-Norge Hele landet
Passering langs vei 45 43 47 47 52 48
Når syklist langs vei passerer bilen på innsiden 50* 41 48 42 33 42
Ved kryssing av gang-/ sykkelvei 29 25 23 25 33 27
I fotgjengerfelt 35 35 25 15 27 27
Usikkerhet om hvem som har vikeplikt 21 20 26 23 19 22
I rundkjøringer 29 20 30 15 22 21
I kryss 27 12 30 19 15 21
Andre situasjoner 18 15 11 10 14 14

* For Oslo-området er tallet 53                                                                                                               Kilde: YouGov, 2012

Kontakt: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 928 26 255.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner