Redningsselskapet og If er bekymret:

Havarierstatningen i fritidsbåt-flåten opp 75 % på tre år. Erstatningsutbetalingene etter havarier i fritidsbåtflåten har økt med 75 % de tre fire årene. Redningsselskapet og If er bekymret for utviklingen med tanke på den kommende fritidsbåtsesongen.

Redningsselskapet (NSSR) og If Skadeforsikring har nylig inngått samarbeidsavtale om blant annet skadeforebyggende aktiviteter knyttet opp mot Kystpatruljens virksomhet, og arbeidet blant barn og unge.

Når det gjelder trygghet for fritidsbåteiere, har If og Redningsselskapet helt sammenfallende interesser. Redningsselskapet har ca 46.500 Kystpatruljemedlemmer, og målsettingen er å doble antall medlemmer innen 2010. If Skadeforsikring har mer enn 90.000 fritidsbåter forsikret.

Nye og uerfarne båteiere
Nordmenn har de siste årene kjøpt stadig større, raskere og dyrere båter. Beregninger If har gjort viser at dagens fritidsbåtflåte har en samlet verdi på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Forsikringsverdien av fritidsbåtflåten har økt med 55 % gjennom de siste 5 årene, og antall millionbåter er firedoblet i samme periode.

Det har kommet mange nye og uerfarne båteiere på fjorden de siste årene. Antall forsikrede fritidsbåter har totalt økt med 24.000 båter - tilsvarende 9 % - de siste fire årene. Den forsikrede delen av fritidsbåtflåten utgjorde ved siste årsskifte over 293.000 båter.

3 høyrisikofaktorer til sjøs
Det er tre viktige faktorer knyttet til farlig ferdsel til sjøs; høy fart, mørkekjøring og kjøring med promille.
- Alle tre er høyrisiko-faktorer. Hver av dem har vist seg å være uhyre farlig, og sammen er det livsfarlig kombinasjon, sier Olav Botha, distribusjonsdirektør i If i Norge.
I følge Botha har mange av fritidsbåthavariene som If får innmeldt sin forklaring i helt banale årsaker. - Det kjøres for fort i mørke og i ukjente farvann. Mange båteiere stoler dessuten blindt på teknisk utstyr som i mange tilfelle tar oppmerksomheten bort fra selve båtkjøringen, sier Botha.

Bli klar over begrensningene
- Det er mange forhold som påvirker fritidsbåtsikkerheten. Det viktigste er å få båteierne til å kjenne sine egne og båtens begrensninger og avpasse ferdselen etter erfaring og kunnskap. Fart, mørkekjøring og bruk av moderne navigasjonselektronikk er meget utfordrende for mange båteiere, og spesielt for nybegynnere, sier informasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.

Ifølge bransjetall fra FNH, utbetalte norske forsikringsselskap i fjor over 200 millioner kroner etter mer enn 5000 fritidsbåthavarier. Fritidsbåtskadene varierer i antall fra år til år, og er mye avhengig av værforholdene. Utviklingen går imidlertid entydig i retning av stadig mer kostbare fritidsbåtskader.

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, If Skadeforsikring, mobiltlf. 928 26 255
Kommunikasjonssjef Ingvar Johnsen, NSSR, mobiltlf. 995 49 400


Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner