Sauer er ”forsikringsfavoritter”

Blant norske husdyr er det sauen som skaper minst bekymring i forsikring. – Når det gjelder skader kommer sauer klart best ut hos oss i forhold til annet husdyrhold som ku, gris og fjærkre, sier landbrukssjef Tore Sætren i If Skadeforsikring

- Sammenlignet med andre typer husdyrhold, har sauebøndene færre brannskader på brukene og generelt mindre sykdomsproblemer i besetningene sine, selv om alvorlige sykdomsproblemer jo dukker opp her også, sier Sætren.

Sau og sauehold er i disse dager sterkt fokusert i tilknytning til at VM i saueklipping foregår i Bjerkreim i Rogaland med mer enn 100deltakere fra 28 land.

Mange sauer er uforsikret
Landsbrukssjef Tore Sætren i If konstaterer at mange sauebønder ikke tegner forsikring på dyrene sine.

– Blant de bøndene som driver større virksomheter med sau er det høyst vanlig med forsikring på dyrene, men mange små besetninger mangler forsikring. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom sterkere fokusering på norske sauebønder. Vi ønsker kort og godt å bidra til å få andelen forsikrede sau opp på tilnærmet samme nivå som det er ellers i norsk husdyrhold, sier Sætren.

1 million sau
Norge har i år mer enn 1 million vinterforede sau, og antallet dyr har ligget omkring en million i de siste 25 årene. Antall saue-bruk er imidlertid mer enn halvert de siste 25 årene – fra nær 37.000 i 1983 til 15.000 i år.

- Selv om den gjennomsnittlige saueflokkens størrelse er mer enn doblet de siste 25 årene, snakker vi fortsatt om relativt små besetninger. Gjennomsnitts-besetningen i år ligger i underkant av 70 vinterforede sau, sier Sætren.

I anledning VM i saueklipping legger Sætren til at norske sauer ”kaster av seg” vel 5000 tonn ull årlig.

Lysaker 2. oktober 2008-10-02

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, 92826255
Salgssjef Tore Sætren, 93043625

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.