Sommeren er høysesong for nabokrangler

Pressemelding Sommeren er høysesong for nabokrangler Halvparten av alle nabokrangel-sakene If Skadeforsikring får innmeldt skjer i disse dager. Hekker og trær ligger på krangletoppen. I noen saker har naboer løpt etter hverandre med sag og hammer. I 2004 utbetalte If ca 6 millioner kroner i forbindelse med at naboer krangler og er uenig, fordelt på nær 400 saker. - Halvparten av sakene har sitt utspring om vår og sommeren når hagearbeidet starter opp, og det er trær og busker som er gjennomgangstema på denne årstiden. Resten av året dreier det seg helst om veirett og grensetvister, sier Wenche Svoren, leder for Rettshjelpoppgjør i If. - Å eie og disponere egen eiendom er utbredt i Norge. De fleste av oss reagerer når andre mennesker tar seg til rette på vår eiendom uten å spørre om lov. Mange av nabokranglene vi får innmeldt kunne nok vært unngått hvis folk hadde vist litt mer forståelse og respekt for annen manns eiendom, sier Svoren. Spesielt trær og busker setter sinnene i kok. Det mest vanlige er at trær vokser seg store og skygger for sol eller utsikt hos naboen. - Vi har eksempler på at naboer som er sjenert av store trær og busker hugger eller beskjærer dem uten å spørre om lov. Andre spør om lov, og opplever å få nei, og da blir lett rettsystemet neste instans. En del av sakene blir imidlertid enkelt løst gjennom konfliktrådene i de ulike kommunene. Veirett og kjøring på annen manns privateiendom til egen bolig, er et annet konfliktområde. - Dette er en konflikttype som er økende, og som nok skyldes at det skjer en fortetting i bynære strøk. Dette fører til at veier som tidligere var lite brukt nå brukes i langt høyere grad, samtidig som bruken av veien har større omfang fordi det ofte finnes flere biler i hver husstand, sier Svoren - Vi dekker nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndige i forbindelse med slike tvister, og maksimalbeløpet er 80.000 kr. Dette er dekket under den enkelte kundes villaforsikring. For naboer som er i tvister er dette alltid en trasig sak. Naboforholdet settes virkelig på prøve og mange glemmer underveis at de også skal bo sammen som naboer etter at tvisten er løst. I mange saker burde nok advokatene vært flinkere til å fokusere på dette, i tillegg til det juridiske, sier Wenche Svoren, som oppfordrer folk til å gjøre seg kjent med rettshjelpsordningen. Bergen, 13. juli 2005 Kontaktpersoner If Skadeforsikring: Wenche Svoren, leder Rettshjelpoppgjør, mobiltlf. 934 80 187 Emma Elisabeth Vennesland, informasjonssjef, mobiltlf. 928 93 719 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.