Stabilt 2. kvartal for If – men tøff vinterpåvirker halvårsresultatet

If Skadeforsikring fikk i første halvår i år et teknisk resultat i Norge på 747 millioner svenske kroner mot 844 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Ifs norske resultat i 2. kvartal 2010 er betydelig forbedret i forhold til første kvartal, da det inntraff omfattende vinterrelaterte skader.

Det tekniske resultatet for Ifs virksomhet i alle land ble 2056 millioner svenske kroner (SEK) i første halvår 2010 mot 2617 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten var 94,1 prosent i årets seks første måneder mot 92,5 prosent i samme periode i fjor.

- De nordiske økonomiene har i hovedtrekk utviklet seg positivt i første halvår med eksempelvis øket bilsalg som resultat – og det er fordelaktig for If. Den strenge vinteren i starten av året kostet 700 millioner SEK i ekstra skadeutbetalinger, men vi er nå tilbake til den stabile utviklingen vi har hatt gjennom lang tid, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Resultatet før skatt ble 3288 millioner SEK i første halvår 2010 mot 3379 millioner SEK i samme periode i fjor.

Det tekniske resultatet for If i 2. kvartal 2010 ble 1383 millioner SEK mot 1466 millioner SEK i første halvår i fjor. Totalkostnadsprosenten var 89,9 prosent i perioden mot 90,7 prosent i 2. kvartal i fjor. Resultatet før skatt i 2. kvartal ble 2031 millioner SEK mot 1786 millioner SEK i samme periode i fjor.

Ifs norske virksomhet

If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var i første halvår 747 millioner SEK mot 844 millioner SEK i første halvår i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i første halvår 94,2 prosent mot 93,7 prosent i samme periode i fjor.

For andre kvartal 2010 var det tekniske resultatet i Ifs norske virksomhet 828 millioner SEK mot 622 millioner SEK i andre kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten ble for perioden april-juni 81,0 prosent mot 87,9 prosent i samme perioden i fjor.

- Vi er tilbake til en positiv utvikling etter den harde vinteren. Vår langsiktige strategi med fokus på produktkvalitet, aktiv kundeservice og profesjonell risikovurdering gir oss en stabil og bra lønnsomhet, sier Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt for april-juni 2010 var 334 millioner euro mot 264 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for andre kvartal 2010 ble 0,48 euro mot 0,38 euro i samme periode i fjor.

If Skadeforsikring, 11. august 2010.

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 92826255.

Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 928 26 255.

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2009 vel 41 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inngår i finanskonsernet Sampo Abp.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.