Stabilt og sterkt If-resultat i Norge


If Skadeforsikring, 13.02.2007

Stabilt og sterkt If-resultat i Norge

If Skadeforsikring fikk et teknisk resultat for den norske forsikringsvirksomheten i 2006 på 1.828 millioner NOK mot 1.813 millioner i 2005. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble 87,0 prosent mot 86,6 prosent i 2005.

If fortsetter å gå bra i Norden og Baltikum. Driftsresultatet for hele Ifs virksomhet i fjor ble 5.971 millioner NOK mot 6.415 millioner i 2005. Resultatreduksjonen er en direkte følge av utviklingen i kapitalmarkedene. Selve forsikringsresultatet økte imidlertid med ca. 8 prosent til 4.452 millioner NOK i fjor mot 4.109 millioner året før.

Konsernets totalkostnadsprosent (combined ratio) ble i fjor 89,9 prosent mot 90,5 prosent året før. For fjerde kvartal 2006 isolert var Ifs totalkostnadsprosent 89,9 prosent mot 87,6 prosent året før. Endringen forklares blant annet av avviklingsgevinster som ble gjort i fjerde kvartal 2005.

- If presenterer igjen et meget bra resultat. Alle land og alle forretningsområder viser sterkt tall. Dessuten har vi gjennom året forbedret våre resultater i eksterne kundetilfredshetsmålinger kraftig. Jeg kan ikke være annet enn fornøyd, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If

Norge
Skadeprosenten for Ifs virksomhet i Norge viser en økning på 1,3 prosentpoeng til 63,9 prosent i fjor. Effektiviseringstiltak har redusert kostnadsprosenten med 0,9 prosentpoeng til 23,1 prosent.

If har styrket sin markedsposisjon i Norge gjennom året. Nye eksterne kundemålinger viser at If i 2006 har forbedret sin kundetilfredshet.

Fortsatt sterkt og stabilit i Bedrift og Privat
Ifølge konserndirektør for Bedriftsmarkedet i If, Ivar Martinsen, har selskapet hatt et gunstig skadeforløp gjennom året.

- Dette kommer som et resultat av langsiktig arbeid med risikoutvalg, riktig prising og skadeforebygging. I en tid med økt konkurranse blir dette arbeidet helt avgjørende for å levere gode resultater, sier Martinsen.

If har gjennom 2006 realisert ytterligere effektivitetsgevinster i bedriftsmarkedet.

- Disse kommer i hovedsak fra to områder. Vi har effektiviseringsgevinster gjennom nordiske synergier, og i tillegg tar stadig flere kunder i bruk vårt internettkonsept If Login. I markedet for mellomstore bedriftskunder har nå 3 av 4 kunder valgt bort forsikringspapirene til fordel for mer effektive nettbaserte løsninger, sier Martinsen.

Konserndirektør for Privatforsikring i If, Line Hestvik, sier at skadesituasjonen i norsk privatmannsforsikring fortsatt er gunstig selv om både antall skader og erstatningsutbetalingene har økt noe i de viktigste forsikringsområdene gjennom 2006.

- Det relativt stabile og gunstige skadebildet vi nå har hatt over en viss tid gir oss fortsatt gode resultater. Dette gir stabile priser og forutsigbarhet for våre privatkunder, sier Line Hestvik.

Den økte konkurransen i forsikringsmarkedet har If møtt med blant annet et nytt kundefordelsprogram. Dette har - sammen med flere nye produkter og kundeløsninger - bidratt til at If holder sin markedsposisjon. I tillegg viser nordiske kundemålinger at If har avansert i kundetilfredshet i forhold til viktige norske konkurrenter gjennom 2006.

- Arbeidet med å styrke kundetilfredsheten ytterligere i 2007 vil blant annet innebære en betydelig nysatsing på nettløsninger for våre kunder, sier Hestvik.

Sampo
If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. Sampokonsernets resultat før skatt for 2006 ble 1 353 millioner euro mot 1 295 millioner euro året før. Resultat pr. aksje ble i fjor 1,73 euro mot 1,68 euro året før.

------------------------

Kontaktperson:
Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2006 vel 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner