Sterkt første kvartal for If i Norge

Forsikringsselskapet If fortsetter å gå bra. Selskapets norske virksomhet fikk et teknisk resultat på 332 millioner svenske kroner, som er over 20 prosent bedre enn i samme periode i fjor.

Ifs totale tekniske resultatet økte til 1 066 millioner svenske kroner (MSEK) for første kvartal 2008 sammenlignet med 960 MSEK for tilsvarende periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) ble 94,0 prosent i årets tre første måneder mot 93,8 prosent i samme periode i fjor.

- Dette er det beste forsikringsresultatet If noen gang har hatt i første kvartal, og det til tross for et antall store skadehendelser i Finland og Sverige. Vi ser spesielt at kundene i massemarkedet setter pris på våre tjenester, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

- Jeg er også meget fornøyd med at vi har styrket vår tilstedeværelse i det raskt voksende russiske markedet ved at vi i første kvartal signerte avtalen om å kjøpe forsikringsselskapet Region i Sankt Petersburg, sier Magnusson.

Resultatet før skatt ble 618 MSEK i første kvartal mot 1570 MSEK i 1. kvartal 2007. Reduksjonen har direkte sammenheng med utviklingen i kapitalmarkedene.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var 332 MSEK i første kvartal mot 274 MSEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble 95,4 prosent mot 95,1 prosent i fjor.

- If går bra i Norge. Resultatet i første kvartal økte med over 20 prosent og vi opplever en sterk etterspørsel, ikke minst fra våre privatkunder, sier Torbjörn Magnusson.

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt ble 142 millioner euro for januar-mars 2008 mot 3129 millioner euro for første kvartal i fjor. Resultat pr. aksje i første kvartal 2008 ble 0,18 euro mot 5,30 euro i 1. kvartal i fjor. Tallene for januar-mars 2007 inkluderer en salgsinntekt på 2830 millioner euro fra Sampo Bank-transaksjonen.

-----------------

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobil 0047 92826255

If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2007 ca. 38 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 600. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.