Sterkt første kvartal for If Skadeforsikring

Pressemelding If Skadeforsikring 11. 05. 2006 Sterkt første kvartal for If Skadeforsikring If-konsernet økte sitt driftsresultat til 1 084 millioner norske kroner (982) for første kvartal 2006. Totalkostnadsprosenten er forbedret til 94,3 prosent mot 94,9 prosent for samme periode i fjor. - If går bra. Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten er fortsatt god, tross en lang vinter. Den interne effektiviteten er forbedret ytterligere. I tillegg kommer at Ifs finansavkastning har utviklet seg godt igjennom første kvartal, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. Norske resultater Resultatet for den norske forsikringsvirksomheten i If ble 286 millioner norske kroner for første kvartal 2006 mot 313 millioner norske kroner for samme periode i fjor. Totalskostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble 93,0 prosent mot 92,7 prosent i samme periode i fjor. Etter en lengre periode med generelt gunstig skadeutvikling i Norge, viser skadestatistikken for første kvartal i år igjen en økning i de fleste skadetyper i både privat- og bedriftsmarkedet. Skadeøkningen har vært spesielt merkbar innen bilforsikring. Stabilitet og forutsigbarhet Konserndirektør for Privatforsikring i If, Line Hestvik, sier at skadeøkningen i både bilforsikring og hus- og hjemforsikring i Norge i år likevel ligger innenfor det selskapet har kalkulert med av skader i en normalvinter. - Slike skadesvingninger har vi lagt inn i kalkylene og vår strategi om langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet for kundene når det gjelder prisingen, ligger derfor fortsatt fast, sier Hestvik. Ivar Martinsen, konserndirektør for Bedriftsmarkedet i If, opplever også det forverrede skadebildet i Norge i første kvartal med blant annet et sterkere innslag av større brannskader. I tillegg kommer en fortsatt økning i yrkesskadene. Obligatorisk tjenestepensjon Som ny aktør i pensjonsmarkedet konkurrerer If om salg av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). - Vi har et godt utgangspunkt i våre vel 100.000 bedriftskunder som har sine skadeforsikringer hos oss. Mange av disse skal etablere pensjonsordning for sine ansatte. Vi har 400 selgere over hele landet og de forteller om et sterkt økende antall bedrifter som nå er i beslutningsfasen for å inngå OTP-avtale, sier Martinsen. Sampo If inngår i finanskonsernet Sampo PLC. Sampokonsernets resultat før skatt for første kvartal 2006 ble 339 millioner euro (230). Konsernets avkastning på egen kapital (RoE) var i perioden 26,8 prosent (23,3). Resultat pr. aksje ble 0,52 euro (0,37). Kontaktperson: Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2005 37 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 7.000. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.