Sterkt halvårsresultat for If Skadeforsikring i Norge

PRESSEMELDING 10.08.2005 Sterkt halvårsresultat for If Skadeforsikring i Norge Resultatet for den norske forsikringsvirksomheten i If Skadeforsikring økte til 746 millioner NOK (739) i første halvår 2005. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) er forbedret til 90,2% (90,8%). Ifs halvårsresultat i Norge preges av at skadeforsikringsmarkedet fortsatt er inne i en uvanlig gunstig skadeperiode. Samtidig bidrar god risikoutvelgelse, riktig prising, skadeforebyggende arbeid og bedre kostnadseffektivitet til det gode resultatet. - Den positive skadesituasjonen i Norge er hyggelig, men samtidig ganske unormal. Vi kan i dag ikke fastslå at det nå er etablert et nytt og mer varig lavere skadenivå innen privat- og bedriftsforsikring i Norge. Det er derfor fortsatt behov for å avvente den mer langsiktige utviklingen, sier konserndirektørene Line Hestvik og Ivar Martinsen som leder henholdsvis forretningsområdene Privat og Bedrift i Ifs nordiske virksomhet. Ifs ny-satsing på personforsikringer er omfattet med stor interesse i både privat- og bedriftsmarkedet. I annet kvartal har If lansert flere nye personforsikringsprodukter for voksne, i tillegg til barneforsikringen som ble lansert i januar, og som allerede er blitt en stor suksess med 18.000 solgte forsikringer. If tilbyr nå også risikoprodukter innen livsforsikring i det norske markedet. I bedriftsmarkedet har If så langt i år tredoblet salget av gruppelivsforsikringer og er etter kort tid etablert med en markedsandel på over 6% i helseforsikringsmarkedet. - If-konsernets utvikling er fortsatt tilfredsstillende og lønnsomheten i forsikringsvirksomheten øker fra et allerede bra nivå, først og fremst som følge av fokusering på risikoutvalg og effektivisering. Samtidig er kapitalavkastningen forbedret markant i løpet av andre kvartal, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If Skadeforsikring. Virksomhetsresultatet for hele If-konsernet ble 3060 millioner NOK (2057) i første halvår. Totalkostnadsprosenten er forbedret til 92,9% (96,2%) i perioden. If har som langsiktig mål at totalkostnadsprosenten skal være lavere enn 95%. Utfallet for hele 2005 forventes å bli 93% eller bedre. If skadeforsikring inngår i finanskonsernet Sampo Plc. Sampokonsernets lønnsomhet forble god gjennom andre kvartal 2005. Resultatet før skatt for perioden januar-juni 2005 steg til 632 millioner euro (414). Avkastningen på egen kapital (RoE) var 30,3% (25,6) og oversteg dermed målet på 19%. Kontaktpersoner: Katarina Mohlin, kommunikasjonsdirektør. Tel: 0046 703512335 Jack Frostad, informasjonsdirektør. Tel: 0047 92826255 If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,8 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter oppgikk i 2004 til 38 milliarder svenske kroner. Antall ansatte er 6 800, hvorav cirka 1800 i Norge. If inngår i finanskonsernet Sampo Plc. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.