Sterkt If-resultat i Norge og Norden

Pressemelding If Skadeforsikring 15. februar 2006 Sterkt If-resultat i Norge og Norden Virksomhetsresultatet for If-konsernet økte i 2005 til 6 415 millioner NOK (4 875). Totalkostnadsprosenten (combined ratio) er gjennom året forbedret til 90,5 prosent (92,6 prosent). - If fikk i 2005 sitt hittil sterkeste resultat. Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten fortsetter å utvikles kraftig positivt og vi har fortsatt å øke den interne effektiviteten. Dertil kommer at kapitalavkastningen har gitt en økt avkastning gjennom året, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If Skadeforsikring. Norske resultater Resultatet for den norske forsikringsvirksomheten i If ble 1 831 millioner NOK (1 815). Totalkostnadsprosenten (combined ratio) i Norge ble 86,6 prosent (85,6 prosent). Skadebildet i både privat- og bedriftsmarkedet i Norge er fortsatt preget av en generelt gunstig skadesituasjon selv om det har inntruffet enkelte større skader og naturskadehendelser gjennom året. Utvikling og lansering av nye forsikringsprodukter har i 2005 preget Ifs virksomhet i Norge både i privat- og bedriftsmarkedet. Konserndirektør Ivar Martinsen fremhever at If gjennom det siste året har markert seg på nye produktområder i bedriftsmarkedet ved å utfordre den øvrige forsikringsbransje på personforsikringer. -Vi har oppnådd en solid posisjon i bedriftsmarkedet med nysatsing på bl.a. gruppelivsforsikringer og helseforsikringer. I tillegg har vi på rekordtid utviklet vårt produkt for Obligatorisk Tjenestepensjon som har fått en god salgsstart blant eksisterende If-kunder etter nyttår, sier Martinsen. Også i det norske privatkundemarkedet har If tatt nye posisjoner med nye personprodukter i 2005. Line Hestvik, konserndirektør for privatmarkedet i If, mener det norske markedet for personforsikringer har et stort potensiale. -Dette har vi blant annet fått bekreftet ved vår nye Voksenforsikring og Barneforsikring hvor det til sammen er inngått nær 34.000 avtaler ved årsskiftet. I tillegg er vårt nye fordelsprogram for kundene - "If Pluss" - svært godt mottatt, sier Hestvik. Sampo-konsernets resultat If Skadeforsikring inngår i finanskonsernet Sampo Plc. Sampokonsernets resultat før skatt for 2005 økte med 347 millioner euro til 1 295 millioner euro (948). Konsernets avkastning på egen kapital (RoE) var 28,5 prosent (26,5), klart over målet på 19 prosent. Resultat pr. aksje økte til 1,68 euro (1,46). Tar man hensyn til endringen i fondene for virkelig verdi var resultatet pr. aksje 1,97 euro (1,58). Kontaktpersoner: Kommunikasjonssjef: Katarina Mohlin, mobil 0046 703512335 Informasjonsdir. Jack Frostad, mobil 0047 92826255 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner