Sterkt resultat for If

If Skadeforsikring økte i 2009 sitt tekniske resultat i Norge med nesten 12 prosent til 1883 millioner svenske kroner. Skadeinflasjon i Norge vedvarer og gir dyrere skadereparasjoner.

Resultatutviklingen for Ifs totale virksomhet er fortsatt stabil. Det tekniske resultatet for 2009 ble 5184 millioner svenske kroner (SEK) sammenlignet med 5273 millioner SEK året før. Totalkostnadsprosenten (Combined Ratio) var 92,1 prosent i fjor mot 91,8 prosent i 2008. - If fikk et sterkt resultat for 2009. Tross konjunkturene viser forsikringsvirksomheten fortsatt en meget bra lønnsomhet med stabil premieutvikling og flere inngåtte stor-forretninger gjennom året. Også investeringsvirksomheten har utviklet seg veldig bra, sier konsernsjef i If, Torbjörn Magnusson. Resultatet før skatt økte med 29,3 prosent til 6901 millioner SEK i 2009 mot 5337 millioner SEK året før. Økningen henger først og fremst sammen med den positive utviklingen i kapitalmarkedet. Det tekniske resultatet for If i fjerde kvartalet 2009 ble 1172 millioner SEK mot 1331 millioner SEK i samme periode i 2008. Totalkostnadsprosenten var 92,7 prosent i fjerde kvartal mot 91,9 prosent i 4. kvartal 2008. Resultat før skatt i fjerde kvartal 2009 ble 1760 millioner SEK mot 1578 millioner SEK i samme periode året før. Ifs norske virksomhet If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If var 1883 millioner SEK i 2009 mot 1684 millioner SEK året før. Totalkostnadsprosenten for If i Norge ble 92.0 prosent i fjor mot 93.3 prosent i 2008. Kostnadsprosenten for 2009 ble 23,3 prosent mot 22,6 prosent i 2008. Skadeprosenten sank med 1,9 prosentpoeng fra 2008 til 68,8 prosent i 2009. For fjerde kvartal 2009 ble det tekniske resultatet i den norske virksomheten 769 millioner SEK mot 531 millioner SEK i samme periode 2008. Totalkostnadsprosenten ble i fjerde kvartal 83,4 prosent mot 90,1 prosent for fjerde kvartal 2008. - Lønnsomheten i Ifs norske virksomhet er forbedret gjennom andre halvår 2009 som følge av blant annet kostnadsbesparinger og avveide premiejusteringer. Fjerde kvartalet var dessuten unormalt gunstig på skadesiden. Generelt preges det norske markedet fortsatt av stor distribusjonskapasitet og en vedvarende skadeinflasjon, sier Torbjörn Magnusson. Sampos resultat If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernet resultat før skatt for 2009 var 825 millioner euro mot 870 millioner euro i 2008. Resultatet pr. aksje for 2009 ble 1,14 euro mot 1,18 euro i 2008. If Skadeforsikring, 11. februar 2010

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner