Stoler mer på teknikk enn mennesker

Nordmenn er mer redd for menneskelig svikt, enn at tekniske løsninger skal svikte i avgjørende situasjoner, viser en fersk undersøkelse fra If Skadeforsikring. Undersøkelsen viser at ni av ti frykter menneskelig svikt når man kjører bil eller får behandling i helsevesenet. Bare 4 og 6 prosent frykter teknisk svikt i samme situasjoner.

Undersøkelsen er utført av YouGov, blant et representativt utvalg på 1020 personer. Undersøkelsen viser at nordmenn frykter menneskelig svikt men har stor tro på at den teknologiske utviklingen. – Undersøkelsen viset at vi frykter menneskelig svikt og håper på at tekniske løsninger skal hjelpe oss. Dette kommer spesielt til uttrykk når vi spør om helsevesenet. Her frykter hele 96 prosent menneskelig svikt. Samtidig tror 85 prosent at det er mulig å gjøre helsevesenet helt sikker ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Det er ingen tvil om at tekniske løsninger er viktig for å hindre ulykker. Man kommer imidlertid aldri utenom den menneskelige faktor og når alt kommer til alt er det mennesket som er nøkkelen til økt sikkerhet, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If Skadeforsikring. De spurte frykter også først og fremst menneskelig svikt i andre situasjoner som ved bruk av offentlig kommunikasjon (69 prosent) og på arbeidsplassen (75 prosent). Tøyer grensene med teknikk 67 prosent av de spurte mener at den teknologiske utviklingen de siste årene har gjort dem sikrere under bilkjøring. De spurte er imidlertid delt når det gjelder i hvilken dette har bidratt til at man tøyer grensene i trafikken. – Vår undersøkelse viser at nordmenn er gjennomgående mer skeptisk til å tøye sikkerhetsgrenser enn tilsvarende undersøkelse i Finland og Sverige. Totalt svarer over halvparten (51prosent) av de spurte i Norge at de er villige til å tøye grensene som bilførere som følge av bedre teknikk. Ikke overraskende er det menn som er mest villige til å tøye grensene, sier konserndirektør Thorsrud i If Skadeforsikring. Hele seks prosent mener at den tekniske utviklingen gjør at de kan tøye grensene vesentlig eller til og med se bort fra de fleste sikkerhetsfarene når de kjører bil.

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker