Trehuseiere frykter brann: Få har en plan i tilfelle brann

De fleste trehuseiere er livredd for brann, men bare halvparten av trehuseiere har en evakueringsplan i tilfelle brann, i følge If.

2 av 3 trehuseiere bekymrer seg mest for brann og ting som fører til brann i huset sitt enn for innbrudd, vannskader og skadedyr. Beboere i eldre trehus (mer enn 30 år) er mer bekymret enn dem som bor i nyere trehus (74 % mot 64 %). Resultatet fremkommer i en undersøkelse TNS Gallup har gjort for If. Annenhver trehuseier har ikke hatt brannøvelse Hver andre trehuseier sier at de verken har hatt noen form for brannøvelse eller snakket om hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne (51 %). - Den tette trehusbebyggelsen som vi finner i mange byer i Norge er både gammel og genuin, og av stor kulturhistorisk betydning. Bygningene ligger ofte vegg i vegg, og er med å skape både miljø og særpreg i byene. Ulempen er dessverre at brann utvikler seg raskt, og spredningsrisikoen er høy, sier adm. direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. I kommende uke samles store deler av det brannfaglige miljøet i Norge til brannvernkonferanse i Stavanger, en by som selv har områder med tett trehusbebyggelse. Konferansen arrangeres av Norsk brannvernforening i samarbeid med If Skadeforsikring. Lite brannhemmende materialer - Status i svært mange eldre trehus i dag er at det er svært lite brannhemmende materialer i bygget i forhold til nyere trehus, eller eldre trehus som totalrenoveres. I dag brukes det i stor grad gipsplater og steinull når det bygges nytt eller når hus restaureres. Disse materialene kan virke brannhemmende, og forsinke den raske brannutviklingen dersom utførelsen er forskriftsmessig, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring. Imidlertid er det det vi fyller boligene med som gir den eksplosive utviklingen av en brann i startfasen. Brannhemmende materialer i bygningskonstruksjonen vil ha størst effekt på spredningen av brannen til andre deler av boligen eller til nabobygninger. Lag brannplan Juell-Andersen mener at det er av avgjørende betydning at eiere av boliger, uansett byggemåte, har en plan for hva de skal gjøre i tilfelle brann, og legge til rette for rask evakuering. – Både stiger og branntau må være lett tilgjengelig, og rømningsveier ryddet, slik at evakueringen kan skje raskt. Gjennomfør en praktisk rømningsøvelse hvor hele familien er med. Godkjente og fungerende brannvarslere er en selvfølge, slik at en blir varslet i tide, og helst optiske røykvarslere som raskest varsler ulmebranner. Batteribytte en gang i året er en rimelig livsforsikring. Alle må ha nødvendig slokkeutstyr tilgjengelig. Gjerne husbrannslange og flere pulverapparater på strategiske steder i huset for å slokke eventuelle branntilløp, sier Juell-Andersen. Stavanger, 9. Mai 2010 Kontaktpersoner: Arild Juell-Andersen, leder for Underwriting i If, mobiltlf.934 03 561 Dagfinn Kalheim, adm. dir. Norsk brannvernforening, mobiltlf. 977 59 029

Tags:

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.