Unge voksne gambler oftest med forsikring

Urbane unge mennesker i alderen 25 – 35 år oppfatter forsikring som kjedelige lavinteresse-produkter. Derfor står en del unge uten forsikring i skadesituasjoner.

Dette kommer klart frem i en markedsundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for If Skadeforsikring.

- Våre undersøkelser viser at det mangler en del på forsikringsforståelsen blant unge voksne. Forsikring er lite lystbetont og lavt prioritert blant unge single og par. Selv om interessen for forsikring er lav blant unge voksne, ser de likevel raskt viktigheten av å sikre seg trygghet mot økonomisk risiko gjennom forsikring, sier produktsjef Rune Smådal i If.

- Vi ser i våre skadesaker at unge voksne oftere enn andre står uten tilstrekkelig forsikringsdekning. Gruppen unge voksne er for lite bevisste når det gjelder forsikringsbehov. Men når vi ber dem prioritere hva som er viktig i deres hverdag, så kommer innbo-, reise- og personforsikringer opp på prioriteringslisten, bemerker Smådal.

Generelt har mange for lav forsikringssum på sitt innbo- og løsøre. Ifs erfaringer viser at ved totale brannskader i norske hjem har hver femte kunde valgt for lav forsikringssum på sitt innbo- og løsøre. – Vi vet at dette forekommer oftest blant unge single og par, kommenterer Smådal.

Ifs undersøkelser viser at hver femte borteboende student under høyere utdannelse ikke har noen innboforsikring. Unge voksne er heller ikke i alltid klar over når de må ha sin egen innbo- og løsøreforsikring.

Også på reise kan så mange som 15 - 20% av de unge voksne farte rundt uten forsikring.

Unge mellom 25 og 35 er svært prisbevisste og de engster seg spesielt for å være overforsikret. Unge voksne er vant til å ha egne behov og egen gruppe i tankene og vil ha valgfrihet og fleksibilitet i forsikringsavtalene sine. De ønsker trygghet til en grei pris. Enkel tilgang til forsikringsprodukter og priser gjennom nettløsninger er også viktig for denne gruppen. 

- Gruppen unge voksne er ikke noen ensartet gruppe. Forsikringsbehovene og bevisstheten varierer en del fra unge single til unge par uten barn, men fellesnevneren for disse er behovet for en basispakke sammensatt av forsikringer for innbo, reise og ulykke. Ut over dette ønsker de å kunne gjøre individuelle tilleggsvalg, sier Rune Smådal i If.

Lysaker, 21. januar 2011.

Kontaktpersoner:

- Produktsjef Rune Smådal, 905 85 326.

- Informasjonsdirektør Jack Frostad, 92826255.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner