Vannskadene tar ikke sommerferie

De tre siste årene har antall vannskader i juli måned ligget ganske konstant på omkring 3500 skadesaker i gjennomsnitt– ifølge forsikringsstatistikk fra FNO. Erstatningsutbetalingene i juli måned de siste årene ligger i gjennomsnitt på 185 millioner kroner, og de fleste juliskadene rammer boliger.

- De høyeste månedlige vannskadetallene har vi riktignok når boligene er i mer aktivt bruk ellers i året, men det skjer likevel alt for mange vannskader i norske bygninger i sommerukene. Mange av vannskadene som skjer mens folk er bortreist om sommeren får utvikle seg til storskader, og blir et stort problem for familiene ved hjemkomst, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring.

If`s undersøkelser viser at svært få nordmenn stenger hovedkrana og at mange ikke vet hvor den er eller hvordan man gjør det.

–Fire av fem oppgir at de aldri stenger vanntilførselen til boligen når de reiser bort. Vår anbefaling er å stenge hovedstoppekrana ved fravær, selv om det bare er for en helg. Det er en fordel å åpne en servantkran når stoppekranen stenges. Servantkranen kan da stå åpen mens man er bortreist slik at man tar bort trykket i rørene, sier Frostad.

Stadig flere installerer automatisk vannstoppeventil som aktiveres når man forlater boligen, eller når det oppstår fukt. Slike ventiler stopper vanntilførselen hvis utplasserte vannfølere registrerer fuktighet, og skader unngås eller begrenses betydelig.      

Vannskadene skyldes som regel lekkasjer fra skjulte vannrør. Boliger fra 50-, 60- og 70-tallet har rør som begynner å bli modne for utskifting og er spesielt utsatt for rørbrudd.

Bare i norske hjem ble det i fjor registrert 66.000 vannledningsskader til en kostnad av 2,4 milliarder kroner, og selv om vinterkulden må ta skylda for mange av skadene, skjer tusenvis av skader i sommerferieukene.

Når folk reiser hjem etter ferien vil mange fritidsboliger bli stående ubrukte en tid fremover. I fjor inntraff det omkring 5000 vannskader i norske fritidsboliger. For å begrense vannskadene i fritidsboliger har If Skadeforsikring innført en sikkerhetsbestemmelse som krever at når fritidsboliger forlates for mer enn tre døgn skal hovedstoppekranen stenges.  

Lysaker 26. juli 2012

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Jack Frostad 92826255

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker