Vinterskadene preger If-resultatet i Norge, men fortsatt stabilt totalresultat

Den verste forsikringsvinteren på mange år i Norge førte til at totalkostnadsprosenten for forsikringsselskapet If i Norge økte med 4,2 prosentpoeng til 99,6 prosent i første kvartal 2009 i forhold til samme periode i fjor. Ifs virksomhet i Norge fikk et teknisk resultat på 222 millioner svenske kroner i første kvartal mot 332 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

If Skadeforsikring fortsetter å gå bra. Det tekniske resultatet for hele virksomheten økte med åtte prosent til 1152 millioner svenske kroner i første kvartal 2009 mot 1066 millioner svenske kroner for tilsvarende periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i første kvartal 94,2 prosent mot 94,0 prosent i samme periode i fjor.

- If leverer igjen et stabilt og bra resultat. Forsikringsvirksomheten er styrket sammenlignet med året før. Totalkostnadsprosenten er fortsatt bedre enn våre langsiktige mål, og avkastningen på våre investeringer er betydelig forbedret. En rekke nye forretningsinitiativ bidrar til en viss tilvekst. Dette er ekstra tilfredsstillende i lys av den økonomiske krisen, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If.

Resultatet før skatt ble i første kvartal 1593 millioner svenske kroner mot 618 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Den kraftige økningen henger i stor grad sammen med en relativt sett bedre utvikling på kapitalmarkedet.

Ifs norske virksomhet
If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Det tekniske resultatet for den norske virksomheten i If ble i første kvartal 222 millioner svenske kroner mot 332 millioner svenske kroner i 2008. Totalkostnadsprosenten ble i første kvartal 99,6 prosent mot 95,4 prosent i fjor.

Ifs skadeprosent i Norge økte med 3,3 prosentpoeng til 75,6 prosent i førte kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsprosenten økte med 0,9 prosentpoeng til 23,9 prosent.

- Norge har hatt den verste forsikringsvinteren på mange år med mye snø i og omkring tettstedene. Det har resultert i betydelig flere skader enn i fjor – både når det gjelder bil- og bygningsskader. Men det er dette et forsikringsselskap og vår effektive skadeorganisasjon er til for! Det er under slike forhold vår innsats er særlig viktig for kundene. Selvfølgelig påvirker dette vårt resultat, men det er ikke en konkurranseulempe. Det er tvert imot i en slik situasjon vi viser at vi er best, sier Torbjörn Magnusson.

If inngår i finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat før skatt ble 169 millioner euro for januar-mars 2009 mot 142 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje for første kvartal 2009 ble 0,23 euro mot 0,18 euro i 1. kvartal i fjor.Kontaktperson:
Jack Frostad, informasjonsdirektør, mobil 92826255

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Abonner

Dokumenter og linker