IFS rapporterer betydelig resultatforbedring

IFS rapporterer betydelig resultatforbedring IFS, en av Skandinavias ledende IT-leverandører, la i dag frem et driftsresultat for fjerde kvartal på 50 millioner svenske kroner - en resultatforbedring på nærmere 500 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor (-441). For 2003 endte driftsresultatet på -29 millioner svenske kroner, en forbedring på 612 millioner svenske kroner i forhold til 2002. IFS forventer at markedet forbedrer seg i 2004, noe som vil gi ytterligere resultatforbedring og høyere kontantstrøm. - Økte lisensinntekter og kostnadsreduksjoner er hovedårsaken til den kraftige resultatforbedringen, både i fjerde kvartal og for 2003 som helhet. IFS Norge har i 2003 styrket sin posisjon i det norske markedet, og omsetningen har økt til over 260 millioner kroner, med en vesentlig økning i resultatgraden. Vi ser positivt på 2004, og går inn i det nye året med et godt ordregrunnlag som blant annet inkluderer kontrakten med Jotun som ble inngått på slutten av fjoråret, sier Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Norge. Tiltakene som ble satt i gang i desember 2002 for å redusere konsernets kostnader, har medført en kostnadsreduksjon på 300 millioner svenske kroner. Nye kunder og partnere etter periodens avslutning IFS offentliggjorde tidligere i uken en ny kontrakt med FSK EES, selskapet som står for driften av det russiske kraftnettet. Selskapet skal bruke IFS Applications til vedlikehold, teknisk utvikling og overvåking av kraftlinjer og nettverksobjekter i høyspenningsnettet. Nylig inngikk IFS også en samarbeidsavtale med ErgoGroup innen områdene elektronisk meldingsformidling, integrasjon, drifts- og konsulenttjenester. Les hele interimrapporten på www.ifsworld.com Om IFS og IFS Applications IFS utvikler og leverer forretningskritiske løsninger med utgangspunkt i et komponentbasert forretningssystem for store og mellomstore virksomheter. IFS Applications, som kan implementeres trinnvis, er basert på web- og portalteknologi og tilbyr forretningsapplikasjoner med over 60 komponenter innen produksjon, logistikk, CRM, økonomi, konstruksjon, service, vedlikehold og HR. IFS fokuserer på å forenkle komplekse prosjekter for raskt å kunne hente ut effekter av IT-investeringene. IFS er en av de største tilbyderne av forretningssystem på verdensmarkedet. Selskapet opererer i 45 land og har mer enn 350 000 brukere verden over. IFS er notert på Stockholm Stock Exchange (XSSE:IFS). IFS Norge AS er en av de ledende leverandørene av forretningssystemer i Norge og har ca. 200 medarbeidere fordelt på hovedkontor i Asker og regionkontor i Stavanger. For ytterligere informasjon, besøk vår webside www.ifsworld.com/no For ytterligere informasjon kontakt: Glenn Arnesen, administrerende direktør, IFS Norge AS Telefon: 66 90 78 79 Mobil: 901 55 880 Mer om resultatene Q4 2003 Resultat etter finanskostnader for fjerde kvartal var 18 MSEK, en forbedring på 534 MSEK (-516). Marginen på konsulenttjenester endte i fjerde kvartal på 22 prosent, en dobling i forhold til fjoråret, og nettoomsetningen ble på 655 MSEK mot 707 MSEK i fjor. Lisensinntektene var på 300 MSEK, mot 272 MSEK i samme periode i fjor. Inntektene fra konsulenttjenester utgjorde 324 MSEK mot 401 MSEK, og kontantstrømmen fra driften i fjerde kvartal økte med 40 MSEK - fra 16 til 56 MSEK. Økt konkurransekraft I fjerde kvartal fortsatte bedringen i markedet fra tredje kvartal, og lisensinntektene økte med 10 prosent. De totale lisensinntektene i bransjen har økt sammenlignet med samme periode i fjor. Den pågående konsolideringen i bransjen har medført at færre aktører konkurrerer om nye kunder, og for IFS innebærer konsolideringen økt konkurransekraft innen flere av selskapets utvalgte markedssegmenter. IFS tror at konsolideringen vil fortsette, noe som gir rom for økt vekst for aktører som satser på FoU og nysalg - slik som IFS - utover veksten i totalmarkedet. Totalt fikk IFS 53 nye kunder i fjerde kvartal, hvorav 10 kontrakter hadde en verdi på mer enn 1 MUSD. For året som helhet fikk IFS 158 nye kunder, og 32 kontrakter hadde en verdi på mer enn 1 M USD. 2003 For 2003 ble resultat etter finanskostnader -139 MSEK, en forbedring på 621 MSEK sammenlignet med samme periode i fjor (-760). Resultatet etter skatt endte på -151 MSEK mot -740 MSEK i 2002. Nettoomsetningen var 2335 millioner kroner mot 2721 MSEK i fjor. Valutaeffekter står for 180 MSEK av omsetningsnedgangen. Lisensinntektene var 918 MSEK mot 1059 MSEK i 2002. Kontantstrømmen fra den løpende driften var på 70 MSEK mot -39 MSEK i fjor, en forbedring på 109 MSEK. Driftskostnadene gikk ned med 668 MSEK til 2545 MSEK (3213). ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00420/wkr0002.pdf

Kontakter

  • IFS Norge AS
    . . .

Abonner

Dokumenter og linker