AkzoNobel Casco Adhesives forsterker miljøarbeidet med IFS Eco-footprint Management

Casco Adhesives, et selskap i Akzo Nobel konsernet, har inngått avtale med IFS om oppgradering og utvidelse av forretningssystemet for å effektivisere forretningsprosessene og forbedre miljøarbeidet. I utvidelsen inngår blant annet innføring av IFS Eco-footprint Management, et helintegrert miljøverktøy for identifikasjon, analyse og dokumentasjon av miljøpåvirkning i hele verdikjeden.

Casco Adhesives utvikler og selger lim og limsystem for treindustrien. Selskapet har vært kunde av IFS siden 1994 og benytter i dag IFS Applications komponenter for styring og oppfølging av økonomi, produksjon og logistikk. Foruten Eco-footprint Management omfatter oppgraderingen:

  1. IFS Enterprise Explorer, et nytt grensesnitt for økt brukerproduktivitet
  2. IFS Trade Management, en ny komponent utviklet for virksomheter med mer avanserte behov innen handel og distribusjon samt økt støtte for produktutvikling innen prosessindustri

Målet for Casco Adhesives er å raskere kunne utvikle, teste, miljødeklarere og lansere sine produkter på markedet og tydeligere posisjonere seg som ledende innen miljøområdet.

– For oss har miljø og kvalitet fokus i alle ledd i organisasjonen, sier Sara Nilsson, fungerende Leder for Miljøavdelingen i Casco Adhesives. Vi er både miljø- (ISO 14001) og kvalitetssertifisert (ISO 9001) og arbeider kontinuerlig med å minske vår ressursbruk, møte økte miljøkrav for råvarer, utvikle miljøvennlige produkter og redusere mengden avfall. Med Eco-footprint Management får vi en løsning integrert i forretningssystemet som effektiviserer selskapets miljøarbeid.

Eco-footprint Management gir mulighet for å spore miljøpåvirkning i hele logistikkjeden, fra anskaffelse av råvarer og produksjon til distribusjon og bruk av produktene ute i felten. Det gjør det mulig å analysere virksomheten utfra et helhetsperspektiv og få en oversikt over miljøkostnadene.

– Uansett om våre kunder har behov for å oppfylle myndighetskrav eller være proaktive i sitt miljøarbeid er det nettopp denne typen verktøy de trenger. Med vår agile utviklingsmetodikk kan vi raskt og fleksibelt utvikle det kundene har behov for – og som en integrert del av forretningssyetemet. Verktøyet vil hjelpe våre kunder å håndtere risiko på styrenivå, posisjonere seg markedsmessig og oppfylle krav om stadig nye regler om miljørapportering, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Processindustrien er en av IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr bransjespesifikk funksjonalitet for virksomheter innen kjemiindustri, næringsmiddelindustri, papir- og masseindustri samt metallindustri. IFS Applications for prosessindustri håndterer samtlige viktige forretningsprosesser som batchbalansering, resepthåndtering, kvalitetssikring og prognostisering. Forretningssystemet inkluderer også en komplett løsning for håndtering av anlegg og hele produktlivssyklusen, kundehåndtering (CRM), økonomi og personalhåndtering (HR).

Blant IFS’ kunder innen kjemisk processindustri finnes Jotun, Flint Group, Dyrup, Willamette Valley Company, Akzo Nobel og Becker Industrial Coatings. Andre kunder innen prosessindustrien er Pepsi, PFX Pet Supply, Chingford Fruit, SSAB, Hutmen, Nucor Corp, Holmen Paper og SCA Graphics.

KONTAKT INFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om Casco Adhesives
Casco Adhesives utvikler, produserer og selger lim og herdere til den bearbeidende treindustrien globalt. De er virksomme innen bærende konstruksjoner, gulv og møbelindustrien.
Casco Adhesives inngår i Akzo Nobel som er et av verdens ledende kjemikonsern. Produktutvikling og produksjon skjer i et antall ulike land i Europa, Asia, Nord- og Latin Amerika. Siden 1928 har Casco Adhesives utviklet et vel profilsert sortimenet som inkluderer et stort antall produkter.

Mer information finns på
www.akzonobel.com/casco

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se
www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Om oss

IFS™ utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 3500 ansatte støtter mer enn en million brukere over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på IFSworld.com. Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker