IFS arrangerer første Advisory Counsil for prosjektorientert industri

I dag arrangerar IFS første Project-based industry Advisory Council (PAC) – en rådgivningsgruppe for IFS’ prosjektfokuserte kunder. Målet er å etablere en plattform for utveksling av kunnskap og erfaring med kundene og agendaen fokuserer på muligheter og utfordringer i prosjektverden. Blant deltagerne er flere større, globale virksomheter som er markedsledende på sitt område.

IFS har i mange år arbeidet aktivt for å skape forum der kunder og partnere kan møtes for å utveksle ideer, diskutere utfordringer i markedet og hvordan forretningssystemet IFS Applications kan bidra til å løse disse. Foruten brukerforeninger og OpenIFS – IFS’ online community – er de industrifokuserte rådgivningsgruppene en viktig kontaktflate der kunder og IFS’ globale industrieksperter kan diskutere behov, krav og ideer åpent og direkte.

─ Et sentralt mål med denne rådgivningsgruppen er å maksimere fordelene som våre kunder får med å bruke våre prosjektbaserte løsninger. Kundene får også mulighet til å påvirke IFS’ produktutvikling, noe som innebærer at deres prosesser kan bli inkludert i produktet. For IFS er det dessuten mye å vinne på å lytte til kundene, som sitter på viktig kunnskap innen prosjekthåndtering, sier Kenny Ingram, Global Industry Director, Construction and Contracting, IFS.

Det globale skipsbyggingskonsernet STX OSV er blant virksomhetene som deltar i rådgivningsgruppen.

─ Det er viktig for oss å ha en engasjert og lydhør forretningssystemleverandør samt å ha dialog med andre virksomheter som opplever de samme utfordringer innen den prosjektbaserte industri. Jeg tror samarbeid på dette nivå er en stor fordel for alle parter, sier Noralf Gamlem, CIO i STX OSV.

Prosjektbaserte industrier er blant blant IFS’ fokuserte områder og IFS forventer at rådgivningsgruppen fremover vil bidra positivt til utvikling av forretningssystem for prosjektorienterte bransjer som ofte karakteriseres av komplekse prosesser samt strenge krav til tidskjema og kostnadsbruk. IFS’ prosjektbaserte løsninger gir et helt integrert system for håndtering av prosjektets totale livssyklus.

KONTAKT INFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se
www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Om oss

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS ble grunnlagt i 1983 og er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) med cirka 2800 ansatte. IFS støtter mer enn 1 million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. For mere informasjon se IFSworld.com. Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Abonner

Dokumenter og linker