Integrerte prosjektløsninger etterlyses, viser undersøkelse

​På oppdrag av IFS har International Project Management Association (IPMA) gjennomført en global undersøkelse blant prosjekt- og toppledere i fem regioner – Storbritannia, USA, Australia, Benelux og Skandinavia. Undersøkelsen viser generelt manglende tillit til at IT gir nødvendig innsikt og kontroll i prosjektets livssyklus og man etterlyser bedre integrasjon med forretningssystemet.

Hovedfunn:

  • 72 % av CEO/ COO og prosjektledere ser prosjektstyring og –kontroll som forutsetning for vekstmuligheter.
  • Tross dette, kun 11 % av CEO/ COO og prosjektledere mener de styrer kritiske prosjekt optimalt.
  • Kun 25 % oppgir at prosjektløsningen er fullt integrert med forretningssystemet og bare 12 % av virksomhetene anser de har nødvendig informasjon tilgjengelig til å styre prosjekt effektivt. Dette til tross for at integrasjon av IT-system og tilgang til data i sanntid identifiseres som viktigste investeringsområde fremover.

Undersøkelsen viser også at lavkonjunkturen setter nye krav til prosjektorienterte virksomheter; 66 % av respondentene mener prosjektløsninger har fått høyere prioritet i selskapet som følge av dette.

─ Endring ligger i prosjektets natur, og vi vet fra mange års erfaring med prosjektorienterte virksomheter at forretningssystemets evne til fleksibilitet og skalerbarhet i er vesentlig for vellykket prosjektstyring, sier Alastair Sorbie, IFS CEO. I et holistisk perspektiv, der fullstendig innsyn, kontroll og kunnskap fra all relevant data er tilgjengelig i sanntid, er dette nødvendig for å styre forretningskritiske prosjekt således også for virksomhetens videre vekst.

Blant respondentene var det enighet om at de viktigste faktorer for vellykket prosjektledelse er effektiv ressursplanlegging (55 %), integrerte forretningssystem (52 %) og tilgang til data i sanntid (47 %). Disse svarene speiler respondentenes prioriteringer for fremtidige investeringer, der 49 % oppgir integrasjon av IT-systemer som høyeste prioritet. Nettopp integrasjon er avgjørende for å få nødvendig oversikt.

─ En prosjektleder som ikke har full oversikt over hva prosjektdeltakere eller andre virksomhetsfunksjoner gjør, har planlagt eller bestilt, vil ikke kunne gi et korrekt fremtidsbilde for prosjektet hver måned. Manglende kontroll på kritiske prosjekt representerer risiko for potensielt hele virksomheten. For å unngå dette, bruker mange virksomheter enorme ressurser på å samle informasjon ved hjelp av et antall ulike system. Dette er verken effektivt eller holdbart i lengde, og kan enkelt løses ved å bruke ett, integrert forretningssystem for prosjektstyring, som IFS Applications, sier Alastair Sorbie.

IPMA, som har gjennomført undersøkelsen, anser at resultatene stemmer med de tilbakemeldinger IPMA jevnlig får fra sine Project Management Associations, og at den tydeliggjør at effektiv prosjektledelse utgjør et vesentlig bidrag til leveringspresisjon, kostnadskontroll og fremtidig vekst.

─ Disse nye funn viser det faktum at selv om prosjektledelse er et kritisk forretningsområde, er mange virksomheter usikre på hvorvidt de har det som skal til for å levere prosjekter effektivt og i tide, sier professor Brane Semolic, Styreleder for IPMA’s Research Management Board.

Undersøkelsen er gjennomført blant 273 respondenter i USA, UK, Australia, Skandinavia og Benelux. Respondentene består av 49% CEO/COO og 51% prosjektledere innen bransjene energi, telekom, olje & gass, bygg & anlegg samt produksjon. For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt IFS.

KONTAKTINFORMASJON

Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com 

Om IPMA
IPMA ® er en verdensomspennende, ideell organisasjon innen prosjektledelse som utgjøres av mer enn 50 prosjektledelsesforeninger. IPMA ® arbeider aktivt for å fremme prosjektledelse hos bedrifter og organisasjoner i hele verden. For å øke bevisstheten omkring yrket, sertifiserer IPMA prosjektledere, gir pris til fremgangsrike prosjektgrupper og forskningsprosjekt samt gir ut et antall ulike publikasjoner om prosjektledelse.

For mer informasjon – se www.IPMA.ch

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Om oss

IFS™ utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 3500 ansatte støtter mer enn en million brukere over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på IFSworld.com. Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Abonner

Dokumenter og linker