Hewlett Packard velger Smartnet

Hewlett Packard velger Smartnet Smartnet AS, datterselskap av Ignis ASA, har inngått en samarbeidsavtale om leveranse av beredskapstjenester med Hewlett Packard Norge AS. Avtalen gir HPs kunder med nettverksløsninger fra Cisco Systems tilgang til Smartnets døgnkontinuerlige beredskapsapparat. - Dette er et gjennombrudd for oss. Når vi, som en mindre aktør, får til et slikt samarbeid med et av verdens ledende IT-selskaper, betyr det mye for videre salg av våre tjenester til andre kunder. Dette er utvilsomt en bekreftelse på Smartnets stilling som et av Norges ledende kompetansemiljøer på nettverksløsninger, sier Eivind Løchen, Manager Contracted Services, i Smartnet AS. Avtalen, som estimeres til å ha en årlig løpende verdi på minimum 1 million kroner, forventes å ha en varighet over flere år. Den gir HP mulighet til å benytte Smartnets beredskapsapparat på 24x7-basis i forbindelse med utrykning til kunder med komplekse nettverksinstallasjoner. For Smartnet fører avtalen til en mer effektiv utnyttelse av selskapets beredskapsapparat. - Valget falt på Smartnet fordi HP så etter en samarbeidspartner med høy kompetanse som kan utfylle og avlaste HPs egne ressurser, og samtidig gi kunden en konsistent, god opplevelse. Med vår sterke vekst innen området nettverksløsninger setter avtalen oss i stand til å fokusere egne konsulenter inn i design og implementering, samtidig som vi kan spille på en kompetent partner i en del av serviceaktivitetene, sier Olav Tungesvik, Service Delivery Operations Manager i HP. For utfyllende informasjon, vennligst kontakt: CFO, Ignis ASA, Geir Gjørva E-post: geir.gjorva@ignis.com Tlf.: 908 92 812 Manager Contracted Services, Smartnet AS, Eivind Løchen E-post: eivind.lochen@smartnet.no Tlf.: 416 61 629 Om HP: HP tilbyr teknologi og løsninger for privat næringsliv, offentlige sektor og forbrukere. Selskapets tilbud strekker seg fra IT-infrastruktur, personlige systemer og globale tjenester, til digital bildebehandling og skrivere. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 30. april 2005, omsatt for 81,8 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no Om Smartnet AS: Smartnet AS er et av Norges ledende selskaper innenfor data-nettverk, IP, mobilitet, sikkerhet og beredskapstjenester. Smartnet AS er en Certified Cisco Silver Partner. Selskapet er 100% eiet av det børsnoterte selskapet Ignis ASA (OSE:IGNIS). For mer informasjon om Smartnet AS: besøk: www.smartnet.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no