Karsten Borch blir ny styreformann i Iittala Group

Den internasjonale forretningsmannen, London-baserte Karsten Borch, tar nå fatt på oppgaven som styreforman i design-selskapet Iittalas nyutnevnte styre. Andre medlemmer er adm.direktør Johan Bjurström og direktør Tommy Wikström, begge fra ABN AMRO Capital, den finske in-vestoren Harry Harkimo og Iittalas konsernsjef Tero Vähäkylä.

Karsten Borch er best kjent for sin karriere i den danske shipping-giganten A.P. Møller, hvor han var partner og skipseier. Etter dette jobbet han fem år som leder for LEGO-gruppen og for tiden er han vise styreformann for ECCO-gruppen, en av våre ledende sko-produsenter. Borch er også aktiv som styreforman eller direktør i selskaper i tilsammen 11 land i Europa, Asia og USA. Han bringer mye kunnskap om merkevarer og internasjonalt salg til Iittala styret. Karsten Borch sier han gleder seg til å møte utfordringen: - Iittala har mye spennende på gang. De har en stor produktportefølje - basert på den skandi-naviske design-arven - en sterk merkevarestrategi og mange dyktige medarbeidere. - Iittala har en sterk posisjon på det skandinaviske markedet. Jeg er overbevist om at Iittalas merkevare kan utvikles videre i markeder over hele verden. Dog, det må gjøres skritt for skritt, marked for marked, i henhold til Iittalas strategi. - Iittala viser allerede god vekst og jeg ser frem til å hjelpe selskapet til å vokse ytterligere in-ternasjonalt. Konsernsjef Tero Vähäkylä sier at styrets sammensetning gir selskapet en ekspertise som er helt nødvendig for å utvikle et internasjonalt design selskap: - Jeg er glad for at det nye styret representerer ulike forretningsområder. Dette er en utmerket måte å tilføre selskapet allsidig kunnskap på. - Vi har allerede hatt grundige diskusjoner i det nye styret om Iittalas strategi, og vi har en over-ordnet enighet om denne. Iittala sikter seg inn på å bli et selskap drevet frem av marked og et-terspørsel, og derfor fokuserer vi også sterkt på butikk-konseptet. Dette betyr at vi endrer noe på hvordan vi behandler det tradisjonelle hjemmeinnredningsmarkedet, men som et foregangs-selskap ønsker vi å være de som fornyer dette området. Eierskapet av Iittala ble tatt over av selskapets operative ledelse i august i år. Ledelsen ble støttet av den nederlandske finansinstitusjonen ABN AMRO Capital. Foruten konsernsjef Vähä-kylä og investor Harkimo er de andre eierne av Iittala-gruppen medlemmene av selskapets le-dergruppe, direktørene Thomas Enckell, Jan Johansson, Hille Korhonen, Henry Löfstedt og Ari Siipivirta. Selskapets hovedkontor ligger i Helsinki. Tilleggsinformasjon: Styreformann Karsten Borch og Tero Vähäkylä, administrerende direktør for Iittalagruppen, tlf. +358 204 39 5306, er anträffbar mellan kl. 13:00 – 15:30 Tuija Aalto-Setälä, kommunikasjonssjef, tlf. +358 204 39 5255, mobil: +358 40 5010303 e-post: tuija.aalto-setala@iittala.com Bildemateriale : joanna.linnermo-kumpuoja@iittala.com

Abonner