IK Investment Partners selger Europris til Nordic Capital

(2. mars 2012) IK Investment Partners (“IK”) har undertegnet en avtale om salg av lavpriskjeden Europris til Nordic Capital (”Nordic”). Ifølge avtalen mellom partene, er de økonomiske vilkårene i forbindelse med transaksjonen ikke offentlige.

IK kjøpte Europris i september 2004. Da besto selskapet av en grossistvirksomhet, et ekstremt lavpriskonsept og en franchisevirksomhet med et nettverk av 136 butikker. Under sitt eierskap, har IK forvandlet Europris til å bli en fullverdig, integrert grossist- og detaljhandelsvirksomhet med til sammen 196 lavprisvarehus over hele Norge. Kjedens inntekter er samtidig fordoblet til 3,7 milliarder kroner i 2011, tilsvarende nærmere 500 millioner euro.

IK har også, sammen med ledelsen, implementert et antall strategiske initiativ og operasjonelle forbedringer for å styrke Europris’ markedsposisjon og lønnsomhet. Disse initiativene omfatter integrering av detaljhandel- og grossistvirksomhetene, en betydelig økning i direkte innkjøp og styrking av innkjøpskompetansen, restrukturering av forsyningskjeden i tillegg til en betydelig oppgradering av butikkene og utrulling av 66 nye butikker.

- Vi er fornøyd med den store forvandlingen som Europris har gjennomgått under vårt eierskap, og vi tror at selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av den fremtidige, økende utbredelsen av rabattert detaljhandel også i Norge. Det har vært en stor glede å jobbe sammen med Bjørn Maarud og hans ledergruppe. På vegne av IK vil jeg takke dem alle for deres innsats med å bygge Europris til hva det er blitt i dag, sier Trygve Grindheim, partner i IK.

- På vegne av alle ansatte i Europris, ønsker vi å takke IK for deres aktive eierskap. Europris er i IKs tid som eier blitt forvandlet til en ledende, integrert grossist- og detaljhandelsvirksomhet. Selskapet har vokst betydelig, og vi har styrket vår posisjon som den ledende rabattkjede i Norge. Sammen med min ledergruppe ser jeg samtidig frem til samarbeidet med den nye eieren, Nordic Capital, for å drive virksomheten videre under dens neste utviklingstrinn, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Europris.

Transaksjonen er avhengig av vanlige vilkår inklusive konkurransemyndighetenes godkjennelse.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

IK Investment Partners

Trygve Grindheim, Partner

Tel: +44 20 7304 4300

Charlotte Laveson, Communication Manager

Tel: +44 20 7304 7136

Europris

Europris er den ledende lavprisvarehuskjeden i Norge og selger alt fra dagligvarer til jernvarer, gaveartikler, pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, leker med mer. Selskapets hovedkontor ligger i Fredrikstad. Europris opererer et omfattende nettverk av 196 butikker over hele Norge, hvorav 93 er egne, eide butikker og 103 er eiet av franchisetakere. I tillegg driver Europris seks butikker på Island. Kjedens omsetning var på 3,7 milliarder kroner i 2011, tilsvarende nærmere 500 millioner euro.

IK Investment Partners

IK Investment Partners (“IK”) er et pan-europeisk Private Equity-selskap som fokuserer på investeringer i tre geografiske regioner: Norden, Tyskland og Sentral-Europa samt Frankrike og Belelux-landene. Siden IK ble etablert i 1989, har selskapet investert ca. EUR 5,6 milliarder i mer enn 80 europeiske selskaper. IK investerer sammen med ledelsen i mellomstore selskaper som har sterk et forbedringspotensial og som opererer innen sektorer som forretningsmessig tjenesteyting, omsorg, industriproduksjon og forbruksvarer. IK eier i dag 21 selskaper med en samlet omsetning på nærmere EUR 7,5 milliarder og med mer enn 47.000 ansatte. For mer informasjon, besøk www.ikinvest.com

 

 

Tags:

Abonner