EU-kommisjonen godkjenner Industri Kapitals kjop av Dyno ASA

EU-kommisjonen godkjenner Industri Kapitals kjøp av Dyno ASA Etter fire måneders grundig gjennomgang godkjente i dag EU-kommisjonen Nordkem AS' erverv av Dyno ASA. Nordkem AS er et selskap som kontrolleres av Industri Kapital. "I og med at vi nå har mottatt godkjenning fra både EU og norske myndigheter, kan vi rette søkelyset mot å sluttføre tilbudet og gå videre med transaksjonen", sier Kim Wahl, viseadministrerende direktør i Industri Kapital. "Såfremt tilbudet gjennomføres går våre ambisjoner ut på å videreutvikle sprengstoffvirksomheten gjennom både organisk vekst og oppkjøp med det formål å sikre Dynos posisjon som verdens ledende produsent av sprengstoff". I forbindelse med gjennomføringen av tilbudet vil sprengstoffvirksomheten bli overført til et nytt selskap etablert med midler fra fond rådgitt av Industri Kapital. Det nye selskapet vil få navnet Dyno Nobel ASA. Harald Mix, viseadministrerende direktør i Industri Kapital, sier i en kommentar til EU-kommisjonens godkjenning at "med dagens vedtak har vi tatt et nytt skritt videre i arbeidet med å etablere en markedsleder på verdensbasis innen lim og bindemidler til trebearbeidende industri, gjennom sammenslåing av Dyno og Nordkemis virksomheter innen spesialkjemi." Som et ledd i godkjenningen er EU-kommisjonen gitt garantier vedrørende produksjonskapasiteten for formaldehyd, formaldehydbaserte lim og bindemidler til trebearbeidende industri og produksjon av plastemballasje. Disse garantiene er i tråd med hva man forventet før kjøpet. EU-kommisjonens vedtak innebærer at Nordkem AS kan gjennomføre kjøpet av Dyno ASA i henhold til planen. Nordkem AS vil nå besørge sluttført de tilbud om finansiering som er mottatt fra aktuelle långivere. Nordkem vil like etterpå kunngjøre hvilken dag betaling for Dyno-aksjene vil finne sted. Betalingstidspunktet vil være senest 15 virkedager etter slik kunngjøring, forutsatt at lånetilsagnene fra de aktuelle långivere ikke blir trukket tilbake. Not to be distributed in or into the United States. Etter at kjøpet er sluttført vil neste skritt være å fremsette et pliktig tilbud til aksjonærene i Dyno ASA som ikke har akseptert det frivillige tilbudet. Deretter vil de utestående aksjene i Dyno bli innløst. Nærmere informasjon om innløsningsprosessen vil følge når denne fasen innledes. Bakgrunnsinformasjon Industri Kapital er et ledende privat europeisk investeringsselskap som forvalter en aksjekapital på drøyt EUR 2 milliarder. Siden 1989 har det vært foretatt 36 investeringer i europeiske selskaper innen ulike næringssektorer. Fondets investorer er store nordiske, europeiske og amerikanske institusjonelle investorer slik som pensjonsfond, investerings- og forsikringsselskaper. Dyno ASA er et internasjonalt norskeid industriselskap med kjernevirksomheter innen sivile sprengstoffer og spesialkjemi. Dyno har rundt 7.000 ansatte i 100 hel- eller deleide datterselskaper i hele verden. I 1999 hadde Dyno en omsetning på ca. NOK 10,7 milliarder. Nordkem AS, som ble opprettet i forbindelse med tilbudet om kjøp av Dyno ASA på Oslo Børs i desember 1999, er et heleid datterselskap av finske Nordkemi Oy. Nordkemi Oy eies med over 70 % av fond som forvaltes av Industri Kapital og av ledelsen i Nordkemi Oy, og den resterende del av selskapet er eiet direkte av en gruppe investorer som innbefatter blant annet Orkla ASA, Stichting Pensioenfonds PGGM og Länsförsäkringar. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: * Harald Mix, viseadministrerende direktør, Industri Kapital, tlf.: +46 8 678 95 00. * Kim Wahl, viseadministrerende direktør, Industri Kapital, tlf.: +46 9 011 46 50. * Dag Mejdell, konsernsjef, Dyno ASA, tlf.: +47 22 31 70 00. www.industrikapital.com "This press release is not an offer for sale of securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or in any other jurisdiction other than in compliance with the laws of that jurisdiction. There is no intention to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of Securities in the United States." ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00720/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker