Industri Kapitals kjop av Dyno ASA

Industri Kapitals kjøp av Dyno ASA * Oppgjør for aksjer og fremsettelse av pliktig tilbud Gjennom dagens oppgjør for de aksjer som er akseptert solgt, har Industri Kapital ved Nordkem AS gjennomført kjøpet av 98,54% av Dyno ASA's aksjer. Industri Kapital vil fremsette et pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjer. I forbindelse med gjennomføringen av tilbudet, eller så raskt som mulig deretter, vil sprengstoffvirksomheten bli overført til et nytt selskap - kontrollert av midler fra fond administrert av Industri Kapital. Det nye selskapet vil få navnet Dyno Nobel ASA. -Våre ambisjoner vil være å videreutvikle sprengstoffvirksomheten gjennom både organisk vekst og oppkjøp for å sikre Dynos posisjon som verdens ledende produsent av sprengstoff, sier Kim Wahl, viseadministrerende direktør i Industri Kapital. -Gjennom sammenslåingen av Dynos og Neste Chemicals virksomheter innen spesialkjemi, har vi i dag tatt et nytt skritt videre i arbeidet med å etablere en markedsleder på verdensbasis innen lim og bindemidler til trebearbeidende industri, sier Harald Mix, viseadministrerende direktør i Industri Kapital. Etter dagens oppgjør for de aksjer som er akseptert solgt gjennom det frivillige tilbudet datert 7. desember 1999 og overførselen av aksjene til Nordkem AS, er tilbudsplikt etter verdipapirhandellovens § 4-1 utløst. Industri Kapital bekrefter på vegne av Nordkem AS at det vil bli fremsatt et pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Dyno ASA. Tilbudet vil bli fremsatt innen fire uker i samsvar om reglene om pliktig tilbud. Not to be distributed in or into the United States Bakgrunnsinformasjon Industri Kapital er et ledende privat europeisk investeringsselskap som forvalter en aksjekapital på drøyt EUR 2,5 milliarder. Siden 1989 har det vært foretatt 36 investeringer i europeiske selskaper innen ulike næringssektorer. Fondets investorer er store nordiske, europeiske og amerikanske institusjonelle investorer slik som pensjonsfond, investerings- og forsikringsselskaper. Dyno ASA er et internasjonalt norskeid industriselskap med kjernevirksomheter innen sivile sprengstoffer og spesialkjemi. Dyno har rundt 7.000 ansatte i omkring 100 hel- eller deleide datterselskaper i 40 land. I 1999 hadde Dyno en omsetning på ca. NOK 10,7 milliarder. Nordkem AS, som ble opprettet i forbindelse med tilbudet om kjøp av Dyno ASA på Oslo Børs i desember 1999, er et heleid datterselskap av finske Nordkemi Oy. Nordkemi Oy eies med over 70 % av fond som forvaltes av Industri Kapital og av ledelsen i Nordkemi Oy, og den resterende del av selskapet er eiet direkte av en gruppe investorer som innbefatter blant annet Orkla ASA, Stichting Pensioenfonds PGGM og Länsförsäkringar. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Kim Wahl, viseadministrerende direktør, Industri Kapital, tlf.: +47 9 011 46 50. Dag Mejdell, konsernsjef, Dyno ASA, tlf.: +47 22 31 70 00. Georges Marzloff, konsernsjef, Neste Chemicals, +358 1045 24113 www.industrikapital.com "This press release is not an offer for sale of securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or in any other jurisdiction other than in compliance with the laws of that jurisdiction. There is no intention to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of Securities in the United States." ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00330/bit0002.pdf

Dokumenter og linker