Endring i prinsipper for investorinformasjon

Styret i Infratek har besluttet å endre selskapets rutiner for formidling av informasjon til Oslo Børs.

Følgende endringer gjøres fra og med i dag;

  • Presentasjoner og webcast vil ikke lenger bli avholdt i forbindelse med offentliggjøring av kvartalsresultater
  • Kvartalsvise aksjonærapporter vil kun bli utarbeidet og offentliggjort på norsk
  • Børsmeldinger vil kun bli utarbeidet og offentliggjort på norsk
  • Kun avtaler med en verdi på over NOK 50 millioner vil bli meldt over Oslo Børs, terskelen for å melde inngåtte avtaler har tidligere vært NOK 15 millioner

Infratek ASA

Oslo, 29. januar 2014
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Vibecke Skjolde, finansdirektør
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no 

Lars Bangen, konstituert konsernsjef
+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Abonner