Hafslund og Fortum selger alle sine aksjer i Infratek ASA

Infratek ASA (“Infratek” eller “Selskapet”) er blitt gjort kjent med at fond under rådgivning av Triton ("Triton") har inngått en transaksjonsavtale med selskapets to største aksjonærer, Hafslund ASA og Fortum Nordic AB, som eier henholdsvis 27 652 360 og 21 074 864 aksjer, tilsvarende henholdsvis 43,3 prosent og 33,0 prosent av totalt antall utestående aksjer, om kjøp av alle deres aksjer i Infratek til en avtalt pris på 14 kroner per aksje med oppgjør i kontanter (“Transaksjonen”).

Transaksjonen vil bli gjennomført under forutsetning av at det oppnås godkjenning fra konkurransemyndighetene i Norge og Sverige, og Triton vil deretter fremme et pliktig tilbud om overtakelse av samtlige resterende aksjer i Infratek.

Styret i Infratek kommer til å avgi en uttalelse om det pliktige tilbudet i samsvar med Verdipapirhandellovens § 6-16, jfr. § 6-19. Det vil også bli innhentet en uavhengig uttalelse angående det pliktige tilbudet.

I forbindelse med prosessen har Triton fått tilgang til opplysninger om Selskapet som ikke har vært offentliggjort. For å sikre lik informasjon i markedet, offentliggjør Infratek følgende opplysninger knyttet til selskapets finansielle utvikling for årets fem første måneder, samt ledelsens estimater for hele 2013:

  • Januar – mai 2013: Totale driftsinntekter 1 064 millioner kroner, EBIT -22 millioner kroner
  • Estimat hele 2013: Totale driftsinntekter 2 900 millioner kroner, EBIT 116 millioner kroner (EBIT margin på 4 prosent)

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene er basert på ledelsens resultatrapporter og estimater, og tallene er ureviderte.

Infratek ASA

Oslo, 26. juni 2013

  
For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, finansdirektør 
+ 47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Bjørn Frogner, konsernsjef
+ 47 913 79 505, bjorn.frogner@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Abonner