Infratek bygger kabelanlegg for Hafslund Nett

Infratek, ved forretningsområdet Lokal Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med Hafslund Nett vedrørende bygging av 132 kV kabelanlegg fra Sogn til Ullevål i Oslo. Arbeidet omfatter blant annet ca. 5500 meter grøfter, fordelt på to grøftetraseer.

Kontraktens verdi er på ca. NOK 30 millioner.

Arbeidet starter opp i juni 2013 og ferdigstillelse er i november 2014. Arbeidet på den østre grøftetraseen utføres i 2013, mens den vestre traseen og innvendige arbeider ved Sogn og Ullevål transformatorstasjoner utføres i 2014.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 dager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. 

Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek ASA.

Infratek ASA

Oslo, 5. juni 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no
 
Lars Bangen, konserndirektør Lokal Infrastruktur
47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Abonner