Infratek endrer konsernstruktur fra 2014

Infratek har slått sammen forretningsområdene Sentral og Lokal Infrastruktur. Konsernet består etter denne endringen av forretningsområdene Infrastruktur og Sikkerhet. 

Infrastrukturvirksomheten i konsernet omorganiseres med færre nivåer og fokus på geografi og produkter. Dette vil bidra til tydelige ansvarsforhold og et kostnadseffektivt men forsvarlig kontrollspenn. Den nye organiseringen gjelder fra 1. januar 2014.

Den strategiske satsingen på henholdsvis storbyområder, sentral- og regionalnettkunder, jernbanesystemer, samt økt bruk av underleverandører, vil fortsatt være retningsgivende for infrastrukturvirksomheten.

Som følge av endringene i konsernstrukturen går Alf Engqvist, som har ledet forretningsområdet Sentral Infrastruktur, ut av konsernledelsen. Engqvist går over i rollen som divisjonssjef for elnett i sør-vest Sverige.

Amund Kristiansen trer ut av konsernledelsen og går inn i rollen som leder for People & Safety som organiseres i forretningsområdet Infrastruktur.

Konsernledelsen består etter dette av konstituert konsernsjef og konserndirektør Infrastruktur Lars Bangen, finansdirektør Vibecke Skjolde og konserndirektør Sikkerhet Lars Erik Finne.

Infratek ASA

Oslo, 3. januar 2014


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Vibecke Skjolde, finansdirektør+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no 

Lars Bangen, konstituert konsernsjef+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Abonner